Zápisy

Zápisy z jednání Akademického senátu:

rok 2024

archiv