Výběrová řízení

Akademický pracovník v environmentálních oborech — FŽP

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na Katedře životního prostředí v oboru: hydrologie

Požadavky:
– Zapojení do výuky a vedení kvalifikačních prací studentů v příslušném oboru
– Zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru.
– Přípravu a řešení projektů.
– Motivaci a schopnost samostatné tvůrčí práce.
– Vzdělání nebo praxi v oboru.
– Titul Ph.D., přednostně titul docent nebo profesor.
– Odpovídající publikační a projektová aktivita

Nabízíme:
– Úvazek odpovídající výuce až plný úvazek dle dohody, lze i postupné navyšování
– Odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky (viz příkaz děkana č. 15/2020 a další interní katedrové dokumenty)
– Podpora při dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace, účasti na konferencích
– Týmovou práci
– Tvůrčí volnost
– Flexibilní pracovní dobu, vč. home-office

Přihlášky s profesním životopisem, kopií (či scanů) dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech a seznamem publikačních a grantových aktivit zasílejte do 31.5.2023 na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem; e-mail: email:

Předpokládaný nástup: červenec 2023