Výběrová řízení

Akademičtí pracovníci v environmentálních oborech — FŽP

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků v environmentálních oborech
Požadavky:

 • Zapojení do výuky přírodovědných, technických i společenskovědních předmětů pokrývajících širokou tématikou tvorby a ochrany životního prostředí (ekologie, pedologie, biologie, botanika, odpadové a oběhové hospodářství, environmentální technologie, analýza životního cyklu výrobků, environmentální legislativa, ekonomie, GIS, posuzování vlivů na životní prostředí apod.).
 • Zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru
 • Přípravu a řešení projektů
 • Schopnost samostatné tvůrčí práce
 • Vzdělání nebo praxi v oboru
 • Titul Ph.D. nebo reálný předpoklad doktorského studia v kompatibilním oboru, přednostně titul docent nebo profesor
 • Výhodou odpovídající publikační aktivita, vynálezecká aktivita nebo realizace technických řešení

Nabízíme:

 • Úvazek odpovídající výuce až plný úvazek dle dohody, lze i postupný náběh
 • Odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky
 • Podpora při dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace, účasti na konferencích
 • Týmovou práci
 • Tvůrčí volnost
 • Flexibilní pracovní dobu, částečně i formou home-office
 • Výjezdy na konference, další vzdělávání

Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a grantové činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v souladu s §5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (http://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2016/12/20161208_VR_souhlas_os_udaje.doc) zasílejte průběžně na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem; e-mail:

Předpokládaný nástup dle dohody.