Výběrová řízení

Akademičtí pracovníci v environmentálních oborech — FŽP

Děkan Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vypisuje tři výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků na Katedře životního prostředí v následujících environmentálních oborech: 1) botanika; 2) hydrologie; 3) geochemie

Požadavky:
– Zapojení do výuky a vedení kvalifikačních prací studentů v příslušném oboru
– Zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru.
– Přípravu a řešení projektů.
– Motivaci a schopnost samostatné tvůrčí práce.
– Vzdělání nebo praxi v oboru.
– Titul Ph.D. nebo reálný předpoklad doktorského studia v kompatibilním oboru, přednostně titul docent nebo profesor.
– Odpovídající publikační a projektová aktivita

Nabízíme:
– Úvazek odpovídající výuce až plný úvazek dle dohody, lze i postupné navyšování
– Odpovídající platové ohodnocení s významnými motivačními prvky (viz příkaz děkana č. 15/2020 a další interní katedrové)
– Podpora při dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace, účasti na konferencích
– Týmovou práci
– Tvůrčí volnost
– Flexibilní pracovní dobu, vč. home-office

Přihlášky s profesním životopisem, ověřenými doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a grantové činnosti, a souhlasem se zpracováním osobních údajů v souladu s §5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zasílejte do 30.6. 2021 na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem; e-mail:

Předpokládaný nástup září 2021