Disciplinární komise

Disciplinární řízení pro studenty studijních programů uskutečňovaných Fakultou životního prostředí UJEP je upraveno § 31 a § 64 až 69 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dále Disciplinárním řádem UJEP a v jejich mezích Disciplinárním řádem FŽP UJEP. Složení disciplinární komise (jmenované příkazem děkana 9/2020):

Funkční období současné disciplinární komise je od 25. 10. 2022 do 24. 10. 2024.

Členové disciplinární komise:
Mgr. Jakub Ederer, Ph.D. (akademický pracovník)
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. (akademická pracovnice)
Lukáš Hodek (student)
Ondřej Soukup (student)

Důležité dokumenty:
Disciplinární řád pro studenty FŽP UJEP
Disciplinární řád UJEP