Disciplinární komise

Složení disciplinární komise (jmenované příkazem děkana 9/2017):

Ing. Marek Došek
předseda
Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.
člen
Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
člen
Ing. Eliška Wildová
člen

Důležité dokumenty:

Disciplinární řád pro studenty Fakulty životního prostředí UJEP (platnost od 28. 2. 2018, účinnost od 28. 2. 2018