Disciplinární komise

Složení disciplinární komise (jmenované příkazem děkana 9/2017):

Předseda:

  • Ing. Marek Došek

Členové

  • Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.
  • Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
  • Ing. Eliška Wildová

Důležité dokumenty:

Disciplinární řád pro studenty Fakulty životního prostředí UJEP (platnost od 28. 2. 2018, účinnost od 28. 2. 2018