Katedry

Katedra environmentální chemie a technologie (KECHT)

doc. Ing. Jiří Orava, Ph.D.
vedoucí katedry
Místnost:  CPTO 5.19 
Telefon: +420 475 284 178 
E-mail: 

Mgr. Jana Zajíčková
osobní asistentka ved. katedry – sekretářka
Místnost: CPTO 5.18Telefon: +420 475 284 177
E-mail: 

Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry
Místnost: CPTO 5.04
Telefon: +420 475 28 4153
E-mail:

Bc. David Žižka
tajemník katedry
Místnost: CPTO 5.03
Telefon: +420 475 28 4154
E-mail:


Katedra geoinformatiky (KGI)

Mgr, Ing. Petr Novák
vedoucí katedry
Místnost: CPTO 5.01
Telefon: +420 475 28 4164
E-mail:

Iveta Soldánová
asistentka vedoucího katedry
Místnost: CPTO 5.02
Telefon: +420 475 28 4135
E-mail:


Katedra životního prostředí (KŽP)

Ing. Richard Pokorný, DiS., Ph.D.
vedoucí katedry
Místnost: CPTO -1.08
Telefon: +420 475 28 4127
E-mail:

Ing. Eliška Wildová
asistentka vedoucího Katedry životního prostředí (KŽP)
Místnost: CPTO -1.09
Telefon: +420 475 284 141, +420 602 272 147
E-mail: