Katedry

Katedra environmentální chemie a technologie (KECHT)

Vedou­cí kated­ry: Ing. Pavel Krys­ty­ník, Ph.D. <>
Tajem­ník kated­ry: Bc. David Žiž­ka <>

Katedra geoinformatiky (KGI)

Vedou­cí kated­ry: Mgr. Ing. Petr Novák    <>
Sekre­tář­ka kated­ry: Ive­ta Sol­dá­no­vá  <>

Katedra životního prostředí (KŽP)

Vedou­cí kated­ry: Ing. Richard Pokor­ný, Ph.D.   <>
Asi­s­tent­ka vedou­cí­ho kated­ry: Gize­la Bol­di­o­vá  <>