Katedry

Katedry fakulty životního prostředí

 

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí má tři kated­ry:

  • Kated­ra geo­in­for­ma­ti­ky
  • Kated­ra život­ní­ho pro­stře­dí
  • Kated­ra envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie

 

Katedra geoinformatiky

Vedou­cí kated­ry: Mgr. Ing. Petr Novák    <>
Sekre­tář­ka kated­ry: Ive­ta Sol­dá­no­vá  <>

Katedra životního prostředí

Vedou­cí kated­ry: Ing. Richard Pokor­ný, Ph.D.   <>
Asi­s­tent­ka vedou­cí­ho kated­ry: Gize­la Bol­di­o­vá  <>

Katedra environmentální chemie a technologie

Vedou­cí kated­ry: Ing. Pavel Krys­ty­ník, Ph.D.   <>
Tajem­ník kated­ry: Bc. David Žiž­ka <>