Katedry

Katedra environmentální chemie a technologie (KECHT)

Vedoucí katedry: Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. <>
Tajemník katedry: Bc. David Žižka <>

Katedra geoinformatiky (KGI)

Vedoucí katedry: Mgr. Ing. Petr Novák    <>
Sekretářka katedry: Iveta Soldánová  <>

Katedra životního prostředí (KŽP)

Vedoucí katedry: Ing. Richard Pokorný, Ph.D.   <>
Asistentka vedoucího katedry: Gizela Boldiová  <>