Katedry

Katedry fakulty životního prostředí

 

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí má tři kated­ry:

  • Kated­ra geo­in­for­ma­ti­ky
  • Kated­ra život­ní­ho pro­stře­dí
  • Kated­ra envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie

 

Katedra geoinformatiky

Vedou­cí kated­ry: Mgr. Ing. Petr Novák    <

>
Sekre­tář­ka kated­ry: Ive­ta Sol­dá­no­vá  <>

 

Katedra životního prostředí

Vedou­cí kated­ry: Ing. Richard Pokor­ný   <

>
Sekre­tář­ka kated­ry: Vla­di­mí­ra Kofro­ňo­vá  <>

Katedra environmentální chemie a technologie

Vedou­cí kated­ry: doc. Ing. Josef Trö­gl   <

>
Sekre­tář­ka kated­ry: