Centrum geoinformačních technologií

Centrum geoinformačních technologií je součástí Pracoviště vědecko-technické podpory Fakulty životního prostředí univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jde o součást katedry geoinformatiky FŽP UJEP.

Centrum poskytuje služby v oblasti geoinformačních technologií pro samosprávy, státní správu, soukromý sektor, neziskové organizace i jednotlivce. Máme znalosti a vybavení pro zpracování většiny úloh v oblasti geoinformačních technologií a jejich aplikací. Naší předností jsou zkušenosti s aplikacemi zejména v oblasti životního prostředí.

Kontakt

Vedoucí centra: Mgr. Ing. Petr Novák, , +420 601 131 634

Zástupce: Ing. Vladimír Brůna,

Odborný garant: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.,

Portfolio činností

Naše dovednosti a zkušenosti jsou zejména v těchto oblastech:

 • Použití starých map ke studiu změn krajiny
 • Skenování pozemního laseru a jeho interpretace
 • Letecké laserové skenování a jeho interpretace
 • Maloformátová a středoformátová letecká fotogrammetrie
 • Pozemní laserové skenování
 • Geostatistické hodnocení prostorových dat
 • Bathymetrické mapování
  • mapování lokalit trvale zatopených vodou pomocí sonaru nebo georadaru
  • výsledkem mapování je mračno bodů, které je dále možné zpracovat v prostředí GIS do podoby výškového rastru
 • Metody rekonstrukce krajiny
 • Výzkum vývoje říčních toků a niv
 • Metody a aplikace dálkového průzkumu
 • Pořizování, analýza a vizualizace 3D dat
 • Prezentace 3D modelů v prostředí internetu
 • Vytváření mapových aplikací a portálů
 • Vytváření mobilních mapových aplikací

Příklady vybavení a technických možností

Naše technické vybavení pokrývá veškeré výše zmíněné oblasti. Vzhledem k tomu, že úzce spolupracujeme s Leteckým klubem Pesvice, můžeme nabízet služby v oblasti maloformátové a středoformátové letecké fotogrammetrie (Small Format Aerial Photography – SFAP) ve spektru RGB i NIR (Near InfraRed) a od léta 2019 také letecké laserové skenování. Pro snímkování menších oblastí disponujeme profesionálními drony.

Přehled technického vybavení – výběr

 • Středoformátový fotoaparát Hasselblad (rozlišení 100MPix) – včetně nosiče pro zabudování do letadla
 • Laserový skener RIEGL VUX-1LR – včetně nosiče pro zabudování do letadla
 • Dron DJI Mavic 2 Pro
 • Profesionální Dron DJI Matrice 300 RTK (s přesným GNSS přijímačem)
  • fotogrammetrický senzor Zenmouse P1
  • multispektrální kamera s termálním pásmem Micasense Altum
 • Platforma pro batimetrické mapování vodních ploch se schopností mapovat i ve velmi mělkých vodách (30cm)
 • Geodetické GPS
 • 3D tiskárna
 • Další geodetické a fotogrammetrické vybavení

Příklady výstupů

Využití starých map při studiu změny krajiny

 

Geostatistické zpracování

 

Letecká fotogrammetrie

Využití UAV

Batimetrické mapování