Projektové oddělení

Ing. Alena Bezoušková
Projektová a finanční manažerka
Odborné zaměření: Evropské projekty – MŠMT: OPJAK, MPO: OPTAK, SN-CZ, Interreg, asistenční a inovační vouchery.
Místnost: CPTO 4.33, Telefon: +420 475 28 4166,
                                    Email: 

Blanka Černá
projektová a finanční manažerka
Odborné zaměření: projekty NPO, EU projekty – H2020, NATO
Místnost: CPTO 5.03
Telefon: +420 475 284 180 E-mail: 

Mgr. Bc. Jan Černý, MBA
Odborný pracovník pro vědeckou a projektovou činnost
Odborné zaměření: Národní projekty a granty (GAČR, TAČR, VI, IGA, SGS, IP), duševní vlastnictví, ekonomika
Místnost: CPTO 4.33, Telefon: +420 475 28 4114, Email: 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_9415.jpg.

Bc. Veronika Kubatová
Odborné zaměření: Evropské projekty a projekty národního plánu obnovy, správa přiděleného úseku studentů doktorského studia, personální agenda fakulty
Místnost: CPTO 4.33, Telefon: +420 475 284 165
E-mail: 

Milan Stránský
Odborný pracovník pro vědeckou a projektovou činnost
Odborné zaměření: Národní zdroje financování (GAČR, TAČR, vč. Co-fundů, SGS, IGA, Erasmus +, NATO, Výzkumné infrastruktury, bezpečnostní výzkum, Norské fondy), video a fotoprodukce, MKT.

Místnost: CPTO 4.33, Telefon: +420 475 28 4114, Email: