Vnitřní informace

Zápisy z kolegia děkana

rok 2020

14. 1. 2020 |

rok 2019
   12. 2. 2019 | 9. 4. 2019 | 14. 5. 2019 | 18. 6. 2019 | 5.9.2019 | 10.9.2019 | 8.10.2019 | 12. 11. 2019 | 10.12.2019

 

Archiv: | rok 2018 | rok 2017rok 2016rok 2015rok 2014 | rok 2013rok 2012rok 2011rok 2010rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 |    rok 2006 | rok 2005 | rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999 

Zápisy z jednání Vědecké rady FŽP UJEP:

rok 2019
Per rollam 7. 1. 2019 – 14. 1. 2019 | Per rollam 11. 4. 2019 – 16. 4. 2019 • Pří­lo­ha 1 • Pří­lo­ha 2 | Per rollam 26. 6. 2019 – 1. 7. 2019 | Per rollam 21. 8. 2019 – 28. 8. 2019 | 12.9.2019 | Per rollam 12. 9. 2019 — 19. 9. 2019 | Per rollam 16. 10. 2019 — 23. 10. 2019 | 6. 11. 2019 |

rok 2018
Per rollam 26. 3. 2018 • text PDF | 24. 4. 2018 | 6. 6. 2018 • text PDF | Per rollam 4. 6. 2018 • text PDF | 27. 9. 2018 • text PDF | Per rollam 25. 10. 2018 • Příloha1 • Příloha2  |  Per rollam 10. 12.2018 – 17. 12. 2018

rok 2017
11/5/2017 •  text PDF • pří­lo­ha 1 • pří­lo­ha 2 |  Per rollam 1 (6. 6. — 12. 6. 2017) • pří­lo­ha 1 •  30/10/2017 |  Per rollam 2 (23.11. — 29. 11. 2017) • text PDF

Archiv: rok 2016 | rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 | rok 2006 | rok 2005 |    rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999

 

Zápisy z jednání Akademického senátu:

rok 2019

23. 1. 2019 •  29. 1. 2019 — per rollam •  26. 3. 2019 •  17. 4. 2019 •  13. 5. 2019 — per rollam •  22. 5. 2019 •  24. 5. 2019 — per rollam •  19. 5. 2019 — per rollam — I •  19. 5. 2019 — per rollam — II •  19. 6. 2019 — per rollam •  25. 6. 2019 •  3. 7. 20193. 9. 20199.11.2019 — per-rollam22. 10 .2019 • 26. 11. 2019 • 

 

 

rok 2018

   10. 1. 2018 |  28. 3. 2018 • text PDF • Pří­lo­hy |  18. 4. 2018 • text PDF • Pří­lo­hy |  15. 5. 2018 • text PDF |  22. 5. 2018 — per rollam • text PDF |  24. 5. 2018 • text PDF |  20. 6. 2018 — per rollam •  23. 6. 2018 — per rollam •  29. 6. 2018 — per rollam •  11. 9. 2018 •  1. 10. 2018 — per rollam •  17. 10. 2018 •  5. 12. 2018 •

 

Archiv: rok 2017 | rok 2016 | rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 | rok 2007 | rok 2006 | rok 2005 | rok 2004 | rok 2003 | rok 2002 | rok 2001 | rok 2000 | rok 1999 

Ostatní dokumenty

   Auto­pro­voz FŽP
FŽP kalen­dář — úter­ní fakult­ní akce
Pra­vi­dla pro uží­vá­ní výpo­čet­ní tech­ni­ky a počí­ta­čo­vé sítě Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP v Ústí nad Labem
Pra­vi­dla pro uží­vá­ní výpo­čet­ní tech­ni­ky a počí­ta­čo­vé sítě Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP v Mos­tě


Prezentace z cyklu školení / workshopů — Zvyšování pedagogických kompetencí akademických pracovníků FŽP UJEP