Aktuality

12 / 7 / 2024

Profesor Michal Hejcman z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se podílí na významném archeologickém výzkumu v lokalitě Tel Burna v jižním Izraeli. Tato oblast, kde kdysi stávala pevnost střežící západní okra...

1 / 7 / 2024

Poslední červnový týden opět ve znamení Studkonu

Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) ve dnech 24.6.-25.6.2024 proběhl již sedmý ročník konference StudKon, kde Ph.D. studenti přírodovědných a technických oborů prezentovali průběžné výsledky svých disertačních prací. Každý ro...

22 / 6 / 2024

Studkon 2024

FŽP ve spolupráci s PřF pořádá již 7. ročník Konference přírodních věd a technických doktorských studijních programů (StudKon 2024). Cílem konference je umožnit začínajícím výzkumníkům prezentovat výsledky svého bádání a procvičit si prezentační dove...

10 / 6 / 2024

Letní škola statistických metod 2024

Srdečně Vás zveme na 18. ročník Letní školy statistických metod 26. - 30. srpna 2024 (prezenčně i online) Přijďte se poučit a pobavit zároveň. Získáte znalosti o plánování experimentů a pro podporu odborné konzultace Vaší disertačky nebo výzkumu vy...

30 / 5 / 2024

Dětská univerzitní stáž: FŽP x Zoo ÚL

V rámci projektu RUR proběhnou v prvních třech prázdninových týdnech (od 1. – 19. 7. 2024) tři turnusy pro děti „Dětská univerzitní stáž FŽP x Zoo ÚL“. Jak již z názvu akce vyplývá, stáž je pořádána ve spolupráci Fakulty životního prostředí a Zoologi...

27 / 5 / 2024

Odborná konference KRUŠNÉ HORY …

srdečně Vás tímto zveme na konferenci "Krušné hory ...", která se bude konat dne 10. 6. 2024 v Červené aule MFC UJEP. Zahájení konference proběhne za účasti ministra životního prostředí Petra Hladíka, zástupců Univerzity J. E. Purkyně a dalších význam...

21 / 5 / 2024

Léčivé a jedovaté rostliny kolem nás

V sobotu 22. 6. vyrazte do Archeoskanzen Březno, kde bude přichystán program na téma Léčivé a jedovaté rostliny kolem nás . Součástí bude odborná přednáška i komentovaná botanická procházka s profesorem Michalem Hejcmanem z FŽP. Akce je real...