Aktuality

9 / 5 / 2023

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti

ve čtvrtek 11. května bude Dům dětí a mládeže společně s Fakultou životního prostředí pořádat krajské kolo soutěžní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti. Do krajského kola postoupilo 62 prací od 67 autorů ze 16 oborů. Práce bude hodnotit 6 od...

13 / 4 / 2023

Akademik Jiří Orava  je docentem!

Náš akademik Jiří Orava  je docentem! Na FŽP působí dva roky a za tu dobu se stihl stát spoluautorem řady publikací v prestižních časopisech, vést studenty při výzkumné práci, přispět k rozvoji našich doktorandů i popularizovat vědu... A také habilito...

4 / 4 / 2023

Volby děkana FŽP

Akademický senát Fakulty životního prostředí volil dne 4.4. 2023 kandidáta na pozici děkana na další čtyřleté období. Hlasy všech přítomných senátorů byl zvolen současný děkan doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň. Panu děkanovi gratulujeme!...

27 / 3 / 2023

Ukliďme svět v Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže a za podpory projektu Zdravé město a místní Agenda 21 ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže Tilia, z. s. a Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně pořádají ve středu 12. dubna 2023 (pozor na změnu, nikoliv čtvrtek, ...

27 / 3 / 2023

Úspěchy FŽP v mezinárodním vědeckém prostředí

Fakultě životního prostředí (FŽP) se v poslední době daří jak v tuzemsku (viz úspěšné akreditace či nové projekty), tak i na mezinárodní scéně v oblastech základního a aplikovaného výzkumu. Důkazem úspěchu v oblasti základního výzkumu jsou nedávné publ...

21 / 3 / 2023

Přednáška s besedou na téma zajímavosti z jaderné energetiky

Dne 23.3.2023 se bude konat přednáška s besedou na téma zajímavosti z  jaderné energetiky. Přednášku bude mít Ing Pavel Šimák z ČEZu. Přednáška se bude konat od 11:00 hodin v budově Cemtech (předpoklad učebna 213). Zváni jsou všichni zájemci o tuto pr...

16 / 3 / 2023

Invitation to talk by Hana Galiova

GENDER ISSUES IN THE UNIVERSITY ENVIRONMENT Mgr. Hana Galiova Faculty of Social and Economic Studies, UJEP Date: March 20, 2023 Time: 2.00−3.00 pm (14.00−15.00) Lecture hall: Auditorium 1.03 CPTO Hana Galiova is one of the university coordinators...

27 / 2 / 2023

Doplňovací volby na jedno místo do akademické komory AS UJEP

Doplňovací volby na jedno místo do akademické komory AS UJEP za FŽP UJEP pro funkční období AS UJEP od 1.1.2023 do 31.12.2025 se uskuteční dne 21. 3. 2023 od 8:30 do 12:30 v budově CPTO v místnosti CP -1.29. Volí se jeden akademický pracovník do akad...