Aktuality

3 / 9 / 2021

Informace k zápisům do 1. ročníku studia

Ve dnech 7.9. a 8.9.2021 budou na Fakultě životního prostředí probíhat zápisy do 1. ročníků bakalářského a navazujícího magisterského studia. Konkrétní termíny jsou následující: Studijní program: Ochrana životního prostředí specializace: Ochran...

2 / 9 / 2021

Série přednášek našich vědců v obci Přestanov

Komunitní centrum Zastávka obce Přestanov bude od 9. září do 16. prosince místem neformálního setkávání veřejnosti, nejen přestanovské, s výzkumníky dvou fakult UJEP, životního prostředí a přírodovědecké, v rámci série populárněnaučných přednášek ozřej...

17 / 8 / 2021

Monitorování třídění bioodpadu

Rádi bychom vás touto cestou informovali o spuštění výzkumného projektu Veroniky Fialové - studentky FŽP UJEP v areálu univerzitního kampusu. Jedná se o výzkum v režii Fakulty životního prostředí v rámci diplomové práce. Konkrétně se jedná o instalaci...

17 / 8 / 2021

STANOVISKO FŽP UJEP K ZÁMĚRU VYHLÁŠENÍ CHKO KRUŠNÉ HORY

Fakulta životního prostředí UJEP jednoznačně podporuje zvažované vyhlášení CHKO Krušné hory. Jsme přesvědčeni, že CHKO nejen přispěje k ochraně krajinných a kulturně-historických hodnot Krušných hor, ale také k zdravému společenskému i ekonomickému ...

23 / 7 / 2021

Výběrové řízení – zahraniční stáž

Vyhlašujeme výběrové řízení na zahraniční stáž pro studenty doktorského studijního programu Environmentální chemie a technologie Specifika stáže jakákoliv hostitelská instituce v EU (univerzity, výzkumné ústavy, podniky aj.) délka 2 – 6 měsí...

30 / 6 / 2021

Soutěž Česká hlava

20. ročník soutěže pro české vědce a výzkumníky prodlužuje termín pro příjem nominací do 16. 7. 2021. Ceny jsou vyhlášeny v několika kategoriích: 1. cena společnosti ABB, Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technolo...

11 / 6 / 2021

Informace k přednášce “MATLAB v přehledu”

Dne 16.6.2021 od 13.00 proběhne přednáška "MATLAB v přehledu". Online seminář je určen všem učitelům, vědeckým pracovníkům a doktorandům z UJEP, které zajímají vědecké a technické výpočty, analýza a vizualizace dat a počítačové simulace v širokých ap...