Aktuality

10 / 8 / 2023

Stále přijímáme nové uchazeče

Fakulta životního prostředí UJEP ve 2. kole otevírá dva bakalářské studijní programy Aplikovaná geoinformatika a Ochrana životního prostředí, oba v prezenční i kombinované formě, a dva navazující magisterské programy: Analytická chemie životního pr...

2 / 8 / 2023

NOVÉ PŘÍRODOVĚDNĚ-TECHNICKÉ DOKTORSKÉ PROGRAMY NA UJEP

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem úspěšně dokončila dva projekty zaměřené na rozvoj přírodovědně-technických doktorských programů. Cílem projektů STUVIN a INVUST s celkovým rozpočtem cca 157 mil. Kč (z toho 132 mil. Kč investičních p...

2 / 8 / 2023

LIDÉ FŽP: Jarda a Dominik – Kluci od GISů

Nový díl podcastu Lidé FŽP nás zavede do světa geoinformatiky. Jarda Nýdrle & Dominik Brétt se rozpovídali o tom, proč je dobré ji studovat a objevovat. Právě studijní program, který se přeneseně věnuje tématům mapy–drony–družice umožňuje nespočet...

1 / 8 / 2023

Poznejte naše nové doktorské studijní programy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zve na tiskovou konferenci, která se bude konat ve středu 2. 8. 2023 od 14:00 h. Na tiskové konferenci budou představeny výsledky projektů STUVIN (Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodověd...

11 / 7 / 2023

Piknik Nobel zve na letní setkání s vědou

Od 2. srpna do 13. září se budeme každou středu od 18 hodin setkávat v univerzitním venkovním amfiteátru s akademiky a výzkumníky UJEP, kteří nás provedou tématy svého bádání. Kromě tří zástupců naší fakulty se můžeme těšit i na hosty z dalších čtyř f...

27 / 6 / 2023

Studkon 2023

Dne 26. 6. 2023 proběhl v budově CPTO již šestý ročník konference studentů přírodovědných a technických oborů UJEP, STUDKON 2023, organizovaný Fakultou životního prostředí a Přírodovědeckou fakultou pod záštitou rektora UJEP, doc. RNDr. Jaroslava Kouts...

13 / 6 / 2023

Letní škola statistických metod

Srdečně Vás zveme na 17. ročník Letní školy statistických metod 14. - 18. srpna 2023(online) 21. - 25. srpna 2023 (prezenčně) Letní škola statistických metod je určena hlavně pro: doktorandy, akademické a vědecké pracovníky. Program této tradiční ...