Aktuality

4 / 5 / 2021

Online akce Vědecké knihovny UJEP na měsíc květen

Ve čtvrtek 13. 5. od 14:00 bychom Vás rádi pozvali na online přednášku Nacistická genocida Romů během druhé světové války, kterou si pro Vás připravila Živá paměť o.p.s. Slova se ujme Mgr. Michal Schuster. Budete mít možnost seznámit se s dějinami Rom...

24 / 4 / 2021

Omezení osobní přítomnosti studentů a povinnost testování

S účinností od 24. dubna 2021 do odvolání je v souladu s mimořádným opatřením MZČR umožněna osobní přítomnost studentů na vzdělávání (výuce, praxi a zkouškách, pokud nejsou individuální - i tam je to důrazně doporučeno) pouze studentům, kteří se prokáž...

26 / 3 / 2021

PROJEKT FŽP NATO FYTOTECHNOLOGIE MÍŘÍ DO FINÁLE

5 partnerů ze 4 zemí světa (CZ, USA, KZ, UA), 37 odborných publikací, 6 výzkumných lokalit v reálných podmínkách – více v článku: https://smart-mateq.cz/.../projekt-fzp-nato.../ Co je to fytomanagement? Jak může pomoct s obnovou kontaminovaných lokali...

1 / 3 / 2021

Termín podávání přihlášek prodloužen!

Dne 26.02.2021 rozhodl Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan Fakulty životního prostředí UJEP, prodloužit termín pro odevzdáním přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech Aplikovaná geoinformatika a Ochrana životního prostředí a v navazujícím ...

1 / 3 / 2021

COVID-19: pokyny pro studenty

Usnesení vlády č. 200 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM) umožňuje vysokým školám od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021, stejně jako doposud, konat prezenčně pouze zkoušky (za účasti max. 10 osob) a individuální konzultace. Samotná výuka bud...