Aktuality

24 / 3 / 2020

Dáša v pralese

Dáša ~ absolventka fakulty životního prostředí UJEP ~ se opět vydává na dalekou cestu do rezervace Green Life a posílá nám zprávy o životě uprostřed pralesa. V rezervaci  jsou vystavěny dva pralesní dobrovolnické tábory s kapacitou ubytování pro 10 a ...

20 / 3 / 2020

Microsoft Office 365 pro studenty zdarma

Studenti a pedagogové UJEP mají nárok na Office 365 Education zdarma, která jim usnadní distanční výuku v čase uzavření školy. Licence obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote a další nástrojů pro výuku. Jedná se webové aplikace obsluhované v...

10 / 3 / 2020

PŘÍKAZ REKTORA UJEP 1/2020

ve věci aktuálního vývoje epidemie koronaviru v ČR 〈English below〉 〈Pro průběžné informace sledujte webové stránky fakulty〉 S okamžitou platností a do odvolání ruší rektor UJEP na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerou výuku v prezenční ...

5 / 3 / 2020

Informace KHS ÚL pro studenty a zaměstnance FŽP

Vzhledem ke skutečnosti, že se v posledních hodinách objevila nová ohniska s výskytem koronaviru i v oblastech Evropy, sledujte prosím sdělení a doporučení na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věci a Minis...

4 / 3 / 2020

Bakalářský program Ochrana životního prostředí

Informace pro uchazeče o bakalářský program Ochrana životního - program Ochrana životního prostředí prochází akreditačním řízením, které by mělo být uzavřeno na konci dubna, zahájení přijímacího řízení pro OŽP předpokládáme v průběhu května 2020....

25 / 2 / 2020

Přednáška prof. Heilmeiera z TU Freiberg

Phytoextraction and phytomining of metals The lecture will summarize current knowledge about phytoextraction of metals from soils with focus on accumulator plants applicable for contaminated sites cleaning (phytoremediation) and commercial utilization...

17 / 2 / 2020

Richard ~ z hlubin k ledovci

Poprvé jsme se spolu potkali na Madagaskaru na expedici Baobab 2006, kde jsi plnil roli šéfa naší skupiny a zároveň jsi byl náš geolog. Jak jsi vnímal tehdejší expedici? Je to jen můj pocit, nebo se tvůj výzkum od té doby přesunul do chladnějších oblas...

14 / 2 / 2020

Pozvánka na odbornou přednášku

Základní potřeby živých organismů a jejich souvislost s pochody v životním prostředí. Živou hmotu odlišuje od neživé řada charakteristik, mezi které patří i potřeba získat energii a stavební materiál pro svou biomasu. Cílem přednášky je přehledně sh...