Aktuality

24 / 11 / 2020

Informace z Vědecké knihovny UJEP

Veškeré zdroje jsou dostupné pomocí tzv. vzdáleného přístupu, tedy i z míst mimo univerzitní PC síť. Obecně platí, že uživatel pro vzdálený přístup do zdrojů využívá institucionální připojení přes službu eduID (Shibboleth), kdy je pro přihlášení nut...

3 / 11 / 2020

Výsledky doplňovacích voleb do studentské komory AS FŽP

Doplňovací volby do studentské komory akademického senátu FŽP se uskutečnily ve dnech 26. 10. – 1. 11. 2020 elektronickou formou. Novými členy AS FŽP se stávají: Eliška Dostálová Lukáš Hodek David Jiránek Kateřina Šichová Zde nalezn...

29 / 10 / 2020

Studenti: Zahraniční pobyty Erasmus v letním semestru 2021

Zájemci o studentské studijní pobyty/pracovní stáže v příštím semestru, tj. v LETNÍM SEMESTRU šk. r. 2020/2021, v rámci programu Erasmus+,  se mohou přihlásit do výběrového řízení, které se koná distančním způsobem. Prosíme o zaslání přihlášky na ...

19 / 10 / 2020

Míla ~ Od brambory po limity těžby

Udržitelný život aneb Míla v ranní rose. Míla (Mgr. Miloslav Kolenatý) je pedagog vyučující odbornou angličtinu se zaměřením na environmentální oblast, který se na naší fakultě také věnuje environmentální výchově. Současně je proděkanem pro vněj...

19 / 10 / 2020

Chceš studovat doktorský program a získat tak titul Ph.D. ?

Baví Tě ochrana přírody a analytická chemie? Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci prezenčního doktorského studijního programu “Environmentální chemie a technologie” nabízí jedinečnou příležitost za...

17 / 10 / 2020

Seminář k projektu Cactu

Seminář k projektu Cactu (Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci) Fakulta životního prostředí přivítala na své půdě dne 24. 9. 2020 účastníky odborného semináře k projektu CACTU (reg. č. CZ.02.1.01/...

14 / 10 / 2020

Kulatý stůl „Krajina severních Čech“

Pod záštitou Fakulty životního prostředí UJEP a České společnosti pro krajinnou ekologii (IALE), proběhlo v ke konci září jednání Kulatého stolu „Krajina severních Čech“, kterého se zúčastnili zástupci přibližně 25 institucí z oblasti státní správy, ak...

5 / 10 / 2020

Distanční výuka – říjen 2020

Vážené studentky, vážení studenti Fakulty životního prostředí. Počínaje pátkem 2.10.2020 až do odvolání (minimálně však do 31.10.) začíná na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem distanční výuka valné většiny předmětů ve všech bakalářský...

25 / 9 / 2020

V ŘÍJNU BUDE NA UJEP PROBÍHAT VÝUKA DISTANČNÍ FORMOU

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je s účinností od 1. října 2020 zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Zákaz se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studo...