Uzavření budovy CPTO

Vzhledem k přerušení dodávky pitné vody z důvodu havárie provozovatele SČVK a.s., je v pátek 19. 11. 2021 uzavřena budova FŽP, a zrušena přímá výuka. Výuka kombinované formy bude probíhat synchronní on-line formou v časech dle v rozvrhu a to v prostředí Moodle. Vyučující prezenční formy budou studenty kontaktovat s vhodnou formou náhrady. Děkujeme za sdílení mezi studenty!