Vědecká rada

Interní členové:

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň  
předseda
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Josef Seják, CSc.  
FŽP UJEP
Ing. Vladimír Brůna  
FŽP UJEP
Mgr. Michal Holec, Ph.D.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Jan Čermák, CSc.  
PŘF UJEP – Katedra chemie
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.  
PŘF UJEP – Katedra geografie

Externí členové:

Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.  
Výzkumně vzdělávací centrum UniCRE, a.s., Ústí n. L., Katedra materiálů, Fakulta strojní,  Technická univerzita v Liberci
Ing. Milan Talich, Ph.D.  
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Zdiby
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.  
Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.  
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., Praha
Ing. Lenka Malíčková  
Unipetrol RPA, s.r.o., Litvínov