Vědecká rada

Interní členové:

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň  
předseda
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Josef Seják, CSc.  
FŽP UJEP
Ing. Vladimír Brůna  
FŽP UJEP
Mgr. Michal Holec, Ph.D.  
FŽP UJEP
doc. Ing. Jan Čermák, CSc.  
PŘF UJEP – Katedra chemie
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.  
PŘF UJEP – Katedra geografie

Externí členové:

Ing. Pavlína Hájková  
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.,Ústí n.L., Katedra materiálů fakulta strojní- TU v Liberci
Ing. Milan Talich, Ph.D.  
Výzk. ústav geodetický, topografický a kartografický
prof.Ing.Peter Rapta, DrSc.  
Ústav fyzikálnej chemie a chemickej fyziky, STU,Bratislava- ředitel ústavu
RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.  
Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR
Ing. Lenka Malíčková  
Unipetrol RPA, s.r.o.