Harmonogram

Harmonogram pro akademický rok 2020/2021
Harmonogram pro akademický rok 2019/2020 – mimořádný
Harmonogram pro akademický rok 2019/2020 – kombinované studium
Harmonogram pro akademický rok 2020/2021 – kombinované studium

Harmonogram pro akademický rok 2019/2020

Zimní semestr:                 

  • výuka od 23. 9. 2019 do 21. 12. 2019, tj. 13 výukových týdnů
  • prázdniny od 22. 12. 2019 do 1. 1. 2020
  • zkouškové období od 2. 1. 2020 do 15. 2. 2020

Letní semestr:

  • výuka od 17. 2. 2020 do 13. 6. 2020, tj. 17 výukových týdnů
  • 1. část zkouškového období od 15. 6. 2020 do 18. 7. 2020
  • prázdniny a ŘD od 19. 7. 2020 do 23. 8. 2020
  • 2. část zkouškového období od 24. 8. 2020 do 30. 9. 2020

 

Září 2019

2.9. – 11.10.
Elektronický zápis studentů 1. ročníku pro akademický rok 2019/2020

14.9.
UJEP | Konec 2. části zkouškového období za LS akad. roku 2018/2019

15.9.
Ukončení akademického roku 2018/2019

16.9.
Zahájení akademického roku 2019/2020

20.9.
Konečný termín pro zápis výsledků do IS STAG za akademický rok 2018/2019

16.9. – 20.9.
Přípravný kurz pro 1. ročník – ZRUŠENO!

23.9.
UJEP | Zahájení výuky v zimním semestru (do 21. 12. 2019)

26.9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 11. měsíci 2019

26.9.
Odevzdání přihlášek ke SZZ na studijní odd. pro SZZ v 11. měsíci 2019

27.9.
Konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování předmětů zimního a letního semestru 2019/2020 v IS/STAG

 Říjen 2019

11.10.
Ukončení elektronického zápisu studentů

25.10.
Konečný termín pro podávání žádostí o prospěchové stipendium

25.10.
UJEP | Konečný termín pro podání návrhů na stipendia primátora města Ústí nad Labem, starostů městských obvodů, města Trmice, Statutárního města Teplice a dalších poskytovatelů nejlepším studentům UJEP

31.10.
UJEP | Zahájení kopírování předmětů akademického roku 2019/2020 do akademického roku 2020/2021 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2020/2021 v IS/STAG

 Listopad 2019

6.11.
UJEP | Konečný termín podání žádosti o sociální a ubytovací stipendium

4.11. – 8.11.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia

15.11.
UJEP | Konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora

Prosinec 2019

9.12.
UJEP | Zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2019/2020 v IS/STAG (do 15. 2. 2020)

21.12.
UJEP | Ukončení výuky v zimním semestru

22.12. – 1.1.
UJEP | Zimní prázdniny

Leden 2020

2.1.
UJEP | Zahájení zkouškového období zimního semestru (do 15. 2. 2020)

29.1.
UJEP | Den otevřených dveří

31.1.
UJEP | Konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro ak. rok 2020/2021 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových studijních programů)

Únor 2020

1.2.
UJEP | Zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2019/2020 do akademického roku 2020/2021 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2020/2021 v IS/STAG

10.2.
UJEP | Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2019/2020

15.2.
UJEP | Ukončení zkouškového období zimního semestru

15.2.
UJEP | Ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2019/2020 v IS/STAG

17.2.
UJEP | Zahájení výuky v letním semestru (do 23. 5. 2020)

22.2.
UJEP | konečný termín pro úpravy studijní literatury v předmětech letního semestru 2019/2020 v IS/STAG

Březen 2020

1.3.
UJEP | Konečný termín pro kopírování studijních plánů ak. roku 2019/2020 do akademického roku 2020/2021

31.3.
Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia ZRUŠENO

Duben 2020

4.4.
Konec výuky v letním semestru pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky magisterského navazujícího studia ZRUŠENO

6.4. – 18.4.
Zkouškové období pro 3. r. bakalářského a 2. r. nav. magisterského studia ZRUŠENO

23.4.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 5.- 6. měsíci 2020 ZRUŠENO

23.4.
Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na studijní oddělení pro SZZ v 5.-6. měsíci 2020 ZRUŠENO

Květen 2020

25.5. – 29.5.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského studia ZRUŠENO

29.5.
Konečný termín pro zadávání témat bakalářských/diplomových prací pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia ZRUŠENO

31.5.
Konečný termín odevzdání podkladů kateder pro tvorbu rozvrhu roku 2020/2021

Červen 2020

1.6. – 5.6.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia ZRUŠENO

6.6.
Konec výuky v letním semestru pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky magisterského navazujícího studia

8.6.
Zahájení zkouškové období pro 3. r. bakalářského a 2. r. nav. magisterského studia (do 11. 7. 2020)

13.6.
Ukončení výuky v letním semestru

15.6.
Zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 18. 7. 2020)
Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2019/2020 v IS/STAG (do 18.7.)

26.6.
Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia ZRUŠENO

bude upřesněno v pozvánce
Přijímací zkoušky do 1. roč. doktorského studia

Červenec 2020

11.7.
Konec zkouškového období pro 3. r. bakalářského a 2. r. nav. magisterského studia.

17.7.
Konečný termín pro zadávání témat bakalářských/diplomových prací pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 9. měsíci 2020
Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na studijní oddělení pro SZZ v 9. měsíci 2020.

18.7.
UJEP – Konec 1. části zkouškového období letního semestru
UJEP – Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2019/2020 v IS/STAG

19.7.
Letní prázdniny a ŘD (do 23.8.)

Srpen 2020

24.8.

UJEP | Zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 19. 9. 2020)

Září 2020

1.9. -4. 9.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského studia

7.9. – 11. 9.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia

10.9. – 11.9.
Zápis do 1. ročníku studia všech studijních programů

28.9.
Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2020/2021
Zahájení elektronického předzápisu na zimní semestr 2020/2021 (do 16. 10. 2020)

30.9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 11. měsíci 2020
Odevzdání přihlášek ke SZZ na stud. odd. pro SZZ v 11. měsíci 2020
UJEP – Konec 2. části zkouškového období letního semestru ak. rok 2019/2020
UJEP – Ukončení akademického roku 2019/2020

Říjen 2020

1.10.
UJEP | Zahájení akademického roku 2020/2021

2.10.
Zahájení výuky kombinovaného studia v zimním semestru 2020/2021 (do 9. 1. 2021) – samostatný harmonogram

5.10.
Zahájení výuky prezenčního studia v zimním semestru 2020/2021 (do 9. 1. 2021)

7.10.
Konečný termín pro zápis výsledků do IS STAG za akademický rok 2019/2020

16.10.
Promoce absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia

 

Poznámka:
Termíny označené “UJEP” se vztahují na celou univerzitu včetně FŽP.
Termíny označené červeně jsou mimořádně změněny v souvislosti ohledem na vyhlášení nouzového stavu

 

Ústí nad Labem, 5. březen 2019, aktualizováno 15. června 2020

Zpracoval: Jan Popelka