Harmonogram

Harmonogram pro akademický rok 2020/2021
Harmonogram pro zimní semestr (2020/2021) – kombinované studium
Harmonogram pro letní semestr (2020/2021) – kombinované studium

 

Harmonogram pro akademický rok 2020/2021

Zimní semestr:                 
– výuka od 1. 10. 2020 do 9. 1. 2021, tj. 13 výukových týdnů
– prázdniny od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021
– zkouškové období od 11. 1. 2021 do 13. 2. 2021

Letní semestr:
– výuka od 15. 2. 2021 do 22. 5. 2021, tj. 14 výukových týdnů
– prázdniny od 4. 7. 2021 do 22. 8. 2021
– zkouškové období od 24. 5. – 3. 7. a 23. 8. – 18. 9. 2021 

Září 2020

1.9. – 4.9.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského studia

7.9. – 11.9.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia

10.– 11.9.
Zápis do 1. ročníku studia všech studijních programů

10.9.
Přijímací zkoušky do doktorského studia

28.9.
Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2020/2021

28.9.
Zahájení elektronického zápisu na zimní semestr 2020/2021 (do 16. 10. 2020)

30.9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 11. měsíci 2020

30.9.
Odevzdání přihlášek ke SZZ na studijní odd. pro SZZ v 11. měsíci 2020

30.9.
UJEP Konec 2. části zkouškového období letního semestru 2019/2020

30.9.
UJEP Ukončení akademického roku 2019/2020

Říjen 2020

1.10.
Zahájení akademického roku 2020/2021

2.10.
Zahájení výuky kombinovaného studia v zimním semestru 2020/2021 (do 9. 1. 2021) –
samostatný harmonogram

5.10.
Zahájení výuky prezenčního studia v zimním semestru 2020/2021 (do 9. 1. 2021)

7.10.
UJEP Konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok
2019/2020 do IS/STAG

7.10.
Konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování
předmětů zimního semestru 2020/2021 v IS/STAG

16.10.
Konec elektronického zápisu na zimní semestr 2020/2021

16.10.
Promoce absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia

23.10.
Konečný termín pro podání návrhů na prospěchová stipendia a mimořádná stipendia v tíživé
sociální situaci navrhovaná fakultní stipendijní komisí

23.10.
Konečný termín pro podávání návrhů na stipendia primátora města Ústí nad
Labem, starostů městských obvodů, města Trmice, Statutárního města Teplice a
dalších poskytovatelů nejlepším studentům UJEP

23.10.
Zasedání Vědecké rady UJEP

26.10.
UJEP | Zahájení kopírování předmětů akademického roku 2020/2021 do akademického roku 2021/2022 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2021/2022 v IS/STAG

31.10.
UJEP Konečný termín pro podávání návrhů na Ceny rektora

Listopad 2020

6.11.
UJEP | Konečný termín podání žádosti o sociální a ubytovací stipendium

9.11. – 13.11.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia

10.11.
UJEP Zasedání Komise pro udělování Cen rektora UJEP

10.11.
UJEP Zasedání Grantové rady UJEP

30.11.
Předpokládané vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Prosinec 2020

10.12.
UJEP Slavnostní předávání Cen rektora a stipendií nejlepším studentům a
zaměstnancům UJEP

14.12.
UJEP Zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2019/2020 v IS/STAG (do 15. 2. 2021)

22.12.
UJEP Ukončení 1. části výuky v zimním semestru 2020/2021

23.12. – 2.1.
UJEP | Zimní prázdniny

Leden 2021

4.1.
UJEP Zahájení 2. části výuky v zimním semestru 2020/2021 (do 9. 1. 2021)

5.1.
Konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných stipendií

9.1.
UJEP Ukončení výuky zimního semestru 2020/2021

11.1.
Zahájení zkouškového období zimního semestru 2020/2021 (do 13. 2. 2021)

27.1.
UJEP Den otevřených dveří

31.1.
UJEP Konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro ak. rok 2021/2022 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových studijních programů)

31.1.
Zahájení úprav studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech akademického roku 2021/2022 v IS/STAG

Únor 2021

1.2.
UJEP Zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2020/2021 do akademického roku 2021/2022 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2021/2022 v IS/STAG

1.-3.2.
UJEP Studentská vědecká konference 2021

8.2.
Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2020/2021

8.2.
Zahájení elektronického zápisu na letní semestr 2020/2021 (do 26. 2. 2021)

13.2.
UJEP Ukončení zkouškového období zimního semestru 2020/2021

13.2.
UJEP Ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2020/2021 v IS/STAG

15.2.
UJEP Zahájení výuky v letním semestru 2020/2021 (do 22. 5. 2021)

20.2.
UJEP konečný termín pro úpravy studijní literatury v předmětech letního semestru 2020/2021 v IS/STAG

26.2.
Konec elektronického zápisu na letní semestr 2020/2021

Březen 2021

1.3.
UJEP Konečný termín pro kopírování studijních plánů ak. roku 2020/2021 do akademického roku 2021/2022

9.3.
UJEP Zasedání Grantové rady UJEP

31.3.
Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského
studia (1. kolo přijímacího řízení)

Duben 2021

3.4.
Konec výuky v letním semestru pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího
magisterského studia

5.4. – 17.4.
Zkouškové období pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského
studia

22.4.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 5. – 6. měsíci 2021

22.4.
Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na studijní oddělení pro SZZ
v 5. – 6. měsíci 2021

26.4.
UJEP Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2020/2021 v IS/STAG (do 3. 7. 2021)

Květen 2021

5.5.
Konečný termín pro odevzdávání návrhů na udělení mimořádných stipendií

21.5.
UJEP Zasedání Vědecké rady UJEP

22.5.
UJEP Ukončení výuky v letním semestru

24.5.
UJEP Zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 3. 7. 2021)

24.5. – 28.5.
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského studia

28.5.
Konečný termín pro zadávání témat bakalářských a diplomových prací pro studenty
2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia

31.5. – 4.6
Obhajoby a státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia

Červen 2021

Přijímací zkoušky do 1. roč. doktorského studia (termín bude upřesněn v pozvánce)

25.6.
Promoce absolventů bakalářského, magisterského studia a doktorského studia

Červenec 2021

3.7. UJEP Konec 1. části zkouškového období letního semestru

3.7. UJEP Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2020/2021 v IS/STAG

4.7. UJEP Letní prázdniny a ŘD (do 22. 8. 2021)

Srpen 2021

20.8.
Termín odevzdání přihlášek ke studiu pro akademický rok 2021/2022 (bude-li vypsáno
2. kolo přijímacího řízení)

23.8.
UJEP Zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 18. 9. 2021)

Září 2021

2.9. – 3.9.
Zápis do 1. ročníku studia všech studijních programů

13.9.
UJEP Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2021/2022

13.9.
UJEP Zahájení elektronického zápisu na zimní semestr 2021/2022 (do 1. 10. 2021)

18.9.
UJEP Ukončení 2. části zkouškového období letního semestru

19.9.
UJEP Ukončení akademického roku 2020/2021

20.9.
UJEP Začátek akademického roku 2021/2022

20.9.
UJEP Konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok
2020/2021 do IS/STAG

30.9.
Odevzdání bakalářských a diplomových prací na katedry pro SZZ v 11. měsíci 2021

30.9.
Odevzdání přihlášek ke SZZ na stud. odd. pro SZZ v 11. měsíci 2021

29. června 2020 zpracoval: Jan Popelka