Harmonogram pro akademický rok

Harmonogram pro akademický rok 2024/2025

Harmonogram pro akademický rok 2024/2025

Harmonogram pro akademický rok 2023/2024

Harmonogram pro akademický rok 2023/2024
Harmonogram pro zimní semestr (2023/2024) – kombinované studium
Harmonogram pro letní semestr (2023/2024) – kombinované studium
 

Zimní semestr:        
– výuka od 2.10.2023 do 6.1.2024, tj. 13 výukových týdnů
– prázdniny od 24.12.2022 do 1.1.2023
– zkouškové období od 8.1. do 17.2.2024

Letní semestr:
– výuka od 19.2. do 18.5.2023, tj. 13 výukových týdnů
– prázdniny od 5.7. do 18.8.2023
– zkouškové období od 20.5. – 4.7. a 19.8. – 21.9.2024


Září 2023
15.9. Obhajoby a státní závěrečné zkoušky ve studijním programu Aplikovaná geoinformatika
21.9. – 22.9. Zápis do 1. ročníku studia všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů (uchazeči přijatí ve 2. kole)
25.9. Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2023/2024
25.9. Zahájení elektronického zápisu předmětů na zimní semestr 2023/2024 (do 13. 10. 2023)
27.9. Ukončení 2. části zkouškového období letního semestru
28.9. Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v 11. měsíci 2023
28.9. Odevzdání přihlášek ke SZZ na studijní oddělení pro SZZ v 11. měsíci 2023
30.9. Ukončení akademického roku 2022/2023

Říjen 2023
1.10. Začátek akademického roku 2023/2024
2.10. Zahájení výuky prezenčního studia v zimním semestru 2023/2024 (do 6. 1. 2024)
5.10. Konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok 2022/2023 do IS/STAG
5.10. Termín pro podání návrhů na přiznání mimořádného stipendia předsedovi stipendijní komise
6.10. Zahájení výuky kombinovaného studia v zimním semestru 2023/2024 (do 6. 1. 2024) – samostatný harmonogram
6.10. Konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování předmětů zimního semestru 2023/2024 v IS/STAG
12.10. Konečný termín pro zpracování podkladů pro přiznání prospěchového stipendia
13.10. Konec elektronického zápisu předmětů na zimní semestr 2023/2024
13. – 15. 10. Teambuildingová akce pro studenty 1. ročníků

Listopad 2023
1.11. Zahájení kopírování předmětů akademického roku 2023/2024 do akademického roku 2024/2025 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2024/2025 v IS/STAG
6. 11. Konečný termín pro podávání žádostí o sociální stipendium
6.11. – 10.11. Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia 
30.11. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025

Prosinec 2023
24.12. – 1.1. UJEP Zimní prázdniny

Leden 2024
2.1. Zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2023/2024 (do 17. 2. 2024)
5.1. Termín pro podání návrhů na přiznání mimořádného stipendia předsedovi stipendijní komise
5.1. Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby ve 2. měsíci 2024 (platí pouze pro dobíhající studijní programy)
5.1. Odevzdání přihlášek ke SZZ na studijní oddělení pro SZZ ve 2. měsíci 2024 (platí pouze pro dobíhající studijní programy)
6.1. Ukončení výuky v zimním semestru 2023/2024
8.1. Zahájení zkouškového období zimního semestru 2023/2024 (do 17. 2. 2024)
31.1. Konečný termín pro projednání témat bakalářských a diplomových prací na katedrách a jejich předání garantům studijních programů
31.1. Konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 2024/2025 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových programů)

Únor 2024
1.2. Zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2023/2024 do akademického roku 2024/2025 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2024/2025 v IS/STAG
12.2. Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2023/2024 
12.2. Zahájení elektronického zápisu předmětů na letní semestr 2023/2024 (do 1. 3. 2024)
15.2. – 16.2. Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia v dobíhajících studijních programech
17.2. Ukončení zkouškového období zimního semestru 2023/2024
17.2. Ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2023/2024
19.2. Zahájení výuky prezenčního studia v letním semestru 2023/2024 (do 18. 5. 2024)
23.2. Zahájení výuky kombinovaného studia v letním semestru 2023/2024 (do 18. 5. 2024) – samostatný harmonogram pro kombinované studium
23.2. Konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru 2023/2024 v IS/STAG

Březen 2024
1.3. Konec elektronického zápisu předmětů na letní semestr 2023/2024
1.3. Konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2023/2024 do akademického roku 2024/2025 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2024/2025

Duben 2024
5.4. Termín pro podání návrhů na přiznání mimořádného stipendia předsedovi stipendijní komise
6.4. Konec výuky v letním semestru pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského studia
8.4. – 20.4. Zkouškové období pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského studia
8.4. Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2023/2024 pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského studia (do 25. 4. 2024)
25.4. Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v 5.- 6. měsíci 2024
25.4. Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na studijní oddělení pro SZZ v 5.-6. měsíci 2024
25.4. Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2023/2024 pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského studia
30.4. Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia (1. kolo přijímacího řízení)

Květen 2024
18.5. Ukončení výuky v letním semestru 2023/2024
20.5. Zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 4. 7. 2024) 
20.5. Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2023/2024 (do 4. 7. 2024)
27.5. – 7.6 Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia

Červen 2024
Přijímací zkoušky do 1. ročníků bakalářského, magisterského a doktorského studia (termín bude upřesněn v pozvánce)
27.5. – 7.6 Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia
13.6. Konečný termín pro zadávání témat bakalářských a diplomových prací pro studenty
2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia
28.6. Promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia

Červenec 2024
4.7. Ukončení 1. části zkouškového období letního semestru
4.7. Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2023/2024
4.7. Termín pro podání návrhů na přiznání mimořádného stipendia předsedovi stipendijní komise
5.7. Letní prázdniny (do 18. 8. 2024)

Srpen 2024
19.8. Zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 21. 9. 2024)
28.8. – 29.8. Zápis do 1. ročníku studia všech studijních programů (1. kolo přijímacího řízení)

Září 2024
21.9. Ukončení 2. části zkouškového období letního semestru
24.9. Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2024/2025
25.9. Zahájení elektronického zápisu předmětů na zimní semestr 2024/2025
30.9. Ukončení akademického roku 2023/2024