Harmonogram pro akademický rok

Harmonogram pro akademický rok 2023/2024

Harmonogram pro akademický rok 2023/2024
Harmonogram pro zimní semestr (2023/2024) – kombinované studium

 

Harmonogram pro akademický rok 2022/2023

Harmonogram pro akademický rok 2022/2023
Harmonogram pro letní semestr (2022/2023) – kombinované studium
Harmonogram pro zimní semestr (2022/2023) – kombinované studium
 

Zimní semestr:        
– výuka od 3.10.2022 do 7.1.2023, tj. 13 výukových týdnů
– prázdniny od 24.12.2022 do 1.1.2023
– zkouškové období od 9.1. do 18.2.2023

Letní semestr:
– výuka od 20.2. do 20.5.2023, tj. 13 výukových týdnů
– prázdniny od 5.7. do 20.8.2023
– zkouškové období od 22.5. – 4.7. a 21.8. – 30.9.2023


Září 2022
17.9. Ukončení 2. části zkouškového období letního semestru
18.9. UJEP Ukončení akademického roku 2021/2022
19.9. UJEP Začátek akademického roku 2022/2023
19.9. Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na zimní semestr 2022/2023
23.9. UJEP Konečný termín pro zápis výsledků zápočtů, zkoušek za akademický rok 2021/2022 do IS/STAG
26.9. Zahájení elektronického zápisu předmětů na zimní semestr 2022/2023 (do 14. 10. 2022)
29.9. Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro SZZ v 11. měsíci 2022
29.9. Odevzdání přihlášek ke SZZ na studijní oddělení pro SZZ v 11. měsíci 2022
29.– 30.9. Zápis do 1. ročníku studia všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů (uchazeči přijatí ve 2. kole)

Říjen 2022
3.10. Zahájení výuky prezenčního studia v zimním semestru 2022/2023 (do 7. 1. 2023)
5.10. Termín pro podání návrhů na přiznání mimořádného stipendia předsedovi stipendijní komise
7.10. Konečný termín pro zpracování podkladů pro přiznání prospěchového stipendia
7.10. UJEP Konečný termín pro úpravu studijní literatury a požadavků pro absolvování předmětů zimního semestru 2022/2023 v IS/STAG
14.10. Konec elektronického zápisu předmětů na zimní semestr 2022/2023
14.10. Zahájení výuky kombinovaného studia v zimním semestru 2022/2023 (do 7. 1. 2023) – samostatný harmonogram pro kombinované studium

Listopad 2022
1.11. UJEP Zahájení kopírování předmětů akademického roku 2022/2023 do akademického roku 2023/2024 a aktualizace předmětů pro akademický rok 2023/2024 v IS/STAG
6.11. UJEP Konečný termín pro podávání žádostí o sociální stipendium
7.11. – 11.11. Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a magisterského studia
28.11. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

Prosinec 2022
24.12. – 1.1. UJEP Zimní prázdniny

Leden 2023
5.1. Termín pro podání návrhů na přiznání mimořádného stipendia předsedovi stipendijní komise
7.1. Ukončení výuky v zimním semestru 2022/2023
9.1. Zahájení zkouškového období zimního semestru 2022/2023 (do 18. 2. 2023)
9.1. Zahájení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2021/2022 (do 18. 2. 2023)
31.1. UJEP Konečný termín pro kopírování předmětů a vkládání nových předmětů pro akademický rok 2023/2024 v IS/STAG (kromě výběrových předmětů a předmětů nových programů)

Únor 2023
1.2. UJEP Zahájení kopírování studijních plánů akademického roku 2022/2023 do akademického roku 2023/2024 a aktualizace studijních plánů pro akademický rok 2023/2024 v IS/STAG
13.2. Konečný termín pro zveřejnění rozvrhu na letní semestr 2022/2023
13.2. Zahájení elektronického zápisu předmětů na letní semestr 2022/2023 (do 26. 2. 2026)
18.2. Ukončení zkouškového období zimního semestru 2022/2023
18.2. Ukončení hodnocení kvality výuky v zimním semestru 2022/2023
20.2. Zahájení výuky prezenčního a kombinovaného studia v letním semestru 2022/2023 (do 20.5. 2022) – samostatný harmonogram pro kombinované studium
24.2. UJEP Konečný termín pro úpravy studijní literatury a požadavků na absolvování v předmětech letního semestru 2022/2023 v IS/STAG
26.2. Konec elektronického zápisu předmětů na letní semestr 2022/2023

Březen 2023
1.3. UJEP Konečný termín pro kopírování studijních plánů akademického roku 2022/2023 do akademického roku 2023/2024 a vkládání nových modulů pro akademický rok 2023/2024

Duben 2023
5.4. Termín pro podání návrhů na přiznání mimořádného stipendia předsedovi stipendijní komise
8.4. Konec výuky v letním semestru pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského studia
11.4. – 22.4. Zkouškové období pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského studia
11.4. Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2022/2023 pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského studia (do 27. 4. 2023)
27.4. Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro SZZ v 6. měsíci 2023
27.4. Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na studijní oddělení pro SZZ v 6. měsíci 2023
27.4. Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2022/2023 pro 3. ročníky bakalářského a 2. ročníky navazujícího magisterského studia
29.4. Konečný termín pro podání přihlášek do bakalářského a navazujícího magisterského studia (1. kolo přijímacího řízení)

Květen 2023
20.5. Ukončení výuky v letním semestru 2022/2023
22.5. Zahájení 1. části zkouškového období letního semestru (do 4. 7. 2023)
22.5. Zahájení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2022/2023 (do 4. 7. 2023)

Červen 2023
– Přijímací zkoušky do 1. ročníku doktorského studia (termín bude upřesněn v pozvánce)
5.6. – 9.6. Obhajoby a státní závěrečné zkoušky bakalářského a navazujícího magisterského studia
15.6. Konečný termín pro zadávání témat bakalářských a diplomových prací pro studenty 2. ročníku bakalářského a 1. ročníku navazujícího magisterského studia
23.6. Promoce absolventů bakalářského, magisterského studia a doktorského studia
28.6. Odevzdání bakalářských prací pro SZZ ve studijním programu Aplikovaná geoinformatika v 9. měsíci 2023
28.6. Odevzdání přihlášek ke státním závěrečným zkouškám na studijní oddělení pro SZZ ve studijním programu Aplikovaná geoinformatika v 9. měsíci 2023

Červenec 2023
4.7. Ukončení 1. části zkouškového období letního semestru
4.7. Ukončení hodnocení kvality výuky v letním semestru 2022/2023
4.7. Termín pro podání návrhů na přiznání mimořádného stipendia předsedovi stipendijní komise
5.7. UJEP Letní prázdniny (do 20. 8. 2023)

Srpen 2023
21.8. Zahájení 2. části zkouškového období letního semestru (do 30. 9. 2023)
23.8. – 24.8. Zápis do 1. ročníku studia všech studijních programů (1. kolo přijímacího řízení)

Září 2023
15.9. Obhajoby a státní závěrečné zkoušky ve studijním programu Aplikovaná geoinformatika
28.9. Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro SZZ v 11. měsíci 2023
28.9. Odevzdání přihlášek ke SZZ na stud. odd. pro SZZ v 11. měsíci 2023
30.9. Ukončení 2. části zkouškového období letního semestru
30.9. UJEP Ukončení akademického roku 2022/2023