Vědecká knihovna UJEP – informace a služby

Webové stránky knihovny – zde

Jak se stát čtenářem? – www

EIZ a citační manager CitacePRO+ (Bc. Jiří Mašek) – nahrávka přednášky

Zpracování rešerše – podklad pro kvalifikační práce (Mgr. Denisa Vrábľová) – prezentace