Akademický senát

Infromace: Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejná.

Funkční období akademického senátu je od 15. září 2020 do 14. září 2023

Příští zasedání AS FŽP

  • Pracovní ustanovující zasedání AS FŽP se uskuteční ve úterý 29. 9.  2020 od 11:00 v CP -1.29

Složení AS FŽP

Akademičtí pracovníci (AKAS):

Mgr. Ing. Petr Novák,
Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.
Ing. Eliška Wildová
Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.
doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Studenti (SKAS):

Ing. Diana Nebeská

 

Poznámka: AS FŽP na svém řádném zasedání 27. 5. 2020 vyhlásil doplňovací volby do studentské komory

Akademický senát FŽP UJEP dle článku 3 odstavce 1 volebního řádu AS FŽP jmenuje volební komisi ve složení:

  • Mgr. Ing. P. Novák–předseda volební komise
  • Ing. D. Nebeská-člen
  • Bc. D. Žižka-člen

A současně stanovuje následující harmonogram voleb a základní pokyny: Volby se uskuteční elektronickou formou. Volby se uskuteční vtermínu: 26.10. –1. 11. 2020

 

Složení AS FŽP pro funkční období od 4.5. 2017 do 14. 9 . 2020

Upozornění na změnu funkčního období

Dle §7, kde odstavec (2) zákona č.188/2020 Sb. Zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
se prodlužuje funkční období AS FŽP do sto dvacátého dne po ukončení nouzového stavu.

Dle toho, se funkční období AS FŽP prodlužuje zatím do 14.09.2020 (pokud skončí nouzový stav 17.5. 2020)

Akademičtí pracovníci (AKAS):

Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.  email – od 9/2019
Mgr. Diana Holcová, Ph.D.   email – do 5/2019 – neslučitelné s funkcí proděkana
Mgr. Michal Holec, Ph.D.  email – od 10/2019
doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.   email
Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.   email
Mgr. Ing. Petr Novák  email– Předseda senátu
doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.   email
prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.  email – do 9/2019

Studenti (SKAS):

Petr Hovorka email  – od 9/2019
Ing. Diana Nebeská  email –  od 6/2018
Ing. Jiří Štojdl  email – od 5/2019
Ing. Jitka Tolaszova (Fikarova)   email  – od 6/2018 do 2/2020
Ing. Eliška Wildová  email – Místopředsedkyně senátu
Ing. Marek Došek  email – do 8/2019
Mgr. Jakub Ederer  email – do 4/2019
Tereza Šindelářová   – do 6/2018
Barbora Varádiová   – do 6/2018
Ing. Dominik Pilnaj – od 3/2020

 

Dokumenty:

Formulář:  Žádost o čerpání z FRIM
Výsledky voleb