Katedra environmentální chemie a technologie (KECHT)

Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
vedoucí Katedry environmentální chemie a technologie (KECHT)
Místnost: CPTO 5.04
Telefon: +420 475 28 4153
E-mail:               
                    

Bc. David Žižka
tajemník Katedry environmentální chemie a technologie (KECHT)
Místnost: CPTO 5.03
Telefon: +420 475 28 4154
E-mail:


Katedra Environmentální chemie a technologie je jednou ze tří kateder fakulty životního prostředí. Katedra zajišťuje výuku technických předmětů v rámci tříletých bakalářských programů. Primárně zajišťuje výuku nového magisterského studijního programu – Technologie pro ochranu životního prostředí a participuje na výuce společného studijního programu Fakulty životního prostředí a Přírodovědecké fakulty – Analytická chemie životního prostředí a toxikologie. Katedra také zajištuje výuku v jediném doktorském programu fakulty – Environmentální chemie a technologie a to ve spolupráci s ÚSTAVEM ANORGANICKÉ CHEMIE AV ČR, v.v.i.

V oblasti výzkumu je katedra významným partnerem na poli mezinárodních i tuzemských projektů. Výzkum je realizován ve vlastních laboratořích katedry a také ve výzkumných centrech naší fakulty – CENTRUM PRO VÝZKUM TOXICKÝCH LÁTEK V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ (CADORAN) A CENTRUM POKROČILÝCH SEPARAČNÍCH TECHNIK (CPST). Laboratorní zázemí našeho pracoviště je na vysoké úrovni z hlediska přístrojového i personálního a to díky spolupráci s významnými odborníky ve svém oboru.

Katedra v současné době využívá nové laboratoře a kanceláře v budově Centra přírodovědeckých a technických oborů, kde lze vyhovět požadovaným nárokům na kvalitu a profesionalitu provedení požadovaných analýz.

Partneři: