Katedra environmentální chemie a technologie (KECHT)

doc. Ing. Jiří Orava, Ph.D.
vedoucí Katedry environmentální chemie a technologie (KECHT)
Odborné zaměření: Advanced Functional Materials Group
Místnost:  CPTO 5.19Telefon: 475 284 178 , Email: 
Konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 10.00, středa 10.00 – 11.00
                                     ResearcherID: D-1093-2011

Mgr. Jana Zajíčková
osobní asistentka ved. katedry – sekretářka
Místnost: CPTO 5.18Telefon: +420 475 284 177
E-mail: 

doc. Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
zástupce vedoucího Katedry environmentální chemie a technologie (KECHT)
Proděkan pro vnější vztahy
Odborné zaměření: elektrokoagulace, čištění odpadních vod, fotochemická oxidace
                                     Místnost: CPTO 5.04Telefon: +420 475 28 4153
                                     E-mail: 
                                     Konzultační hodiny: pondělí 7.30 – 9.00, čtrvtek 8.00 – 9.00
                                     ResearcherID: H-3447-2014

Bc. David Žižka
technický referent – vedení laboratoří KECHT, BOZP, vnější vztahy, Erasmus
Místnost: CPTO 5.03Telefon: +420 475 28 4154, Mobil: +420 725 540 655
E-mail: 
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 11:00 a 12:00 – 14:00
                                    ResearcherID: ABB-8992-2020


Katedra Environmentální chemie a technologie se nachází ve dvou budovách univerzity. Své hlavní zázemí má v pátém patře nově otevřené budovy Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO). Katedra disponuje laboratorním zázemím v budově na Králově výšině (bývalá hlavní budova Fakulty životního prostředí) a dalšími specializovanými laboratořemi. 

Katedra Environmentální chemie a technologie zajišťuje nebo se podílí na výuce přírodních a technicky orientovaných programů a kurzů ve všech stupních vysokoškolského vzdělávání. V rámci tříletých bakalářských programů se katedra podílí na výuce v programu „Ochrana životního prostředí“, zvláště pak specializace „Technologie ochrany životního prostředí“. V oblasti magisterských studií katedra zajišťuje výuku v programu „Technologie pro ochranu životního prostředí“ a od akademického roku 2023/2024 nově v programu „Analytická chemie životního prostředí a toxikologie“. Katedra také zajištuje výuku v doktorském studijním programu fakulty – „Environmentální chemie a technologie“ a to ve společné akreditaci s Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

V oblasti výzkumu je katedra významným partnerem na poli mezinárodních i tuzemských projektů. V rámci výzkumných aktivit se na katedře řeší problémy spojené s cirkulární ekonomikou (např. recyklace plastů), udržitelným rozvojem, vývojem nových materiálů pro environmentální aplikace a použití v nových zařízení, aplikace v optice, technologie čistění vod, nakládání s odpady, otázky spojené s ekotoxikologií, fytoremediace a řada dalších aktuálních problémů. 

Katedra environmentální chemie a technologie disponuje pokročilým laboratorním vybavením. Součástí katedry jsou dvě specializovaná analytická centra, která kromě základního a aplikovaného výzkumu také nabízí servisní měření a spolupráci externím partnerům. Jedná se o Centrum pokročilých separačních technik (CPST) nacházející se v budově UniCRE a Centrum pokročilých organických analýz (CADORAN) umístěné v budově Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, které nabízí i akreditované zkoušky.

Partneři: