Doručování veřejnou vyhláškou

Nevyzvednuté zásilky studentů

Pokud není možné studentovi doručit rozhodnutí uvedená v § 68 odst. 3 písm. f) – i) zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách (vyměření poplatku spojeného se studiem podle § 58 odst. 3 a 4, nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b), disciplinárního přestupku, vyloučení ze studia podle § 67) lze podle správního řádu využít institutu náhradního doručení podle § 25 tohoto řádu (doručování veřejnou vyhláškou).

Doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 správního řádu

(1) Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, se doručuje veřejnou vyhláškou.

(2) Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost podle věty druhé.

Z výše uvedených důvodů doporučujeme sledovat tuto stránku, kde budeme pravidelně uveřejňovat seznam studentů, kteří mají nepřevzatou písemnost uloženou na studijním oddělení FŽP UJEP. Zásilky je možné vyzvednout v úředních hodinách.

 

Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Příjmení, jméno Věc Číslo jednací Datum vyvěšení Datum sejmutí
Porkhun Sofiia
Rozhodnutí o ukončení studia ve studijním programu UJEP-S44/2024/00000205 04.04.2024 18.04.2024
Aloui Norchene
Rozhodnutí o ukončení studia
S44/2023/00000439  7. 7. 2023 21. 7. 2023
OFORI AMANFO Kojo Kwkye
Rozhodnutí o přijetí do studia
S44/2023/00000373 12.7. 2023 26. 7. 2023
Porkhun Sofiia  Rozhodnutí o přijetí do studia    S44/2023/00000288 26.06.2023 10.07.2023
Abdrakhmanova Zhanna Rozhodnutí o přijetí do studia   S44/2023/00000127  26.06.2023  10.07.2023
Kenzhebekov Almat Rozhodnutí o ukončení studia ve studijním programu S44/2023/00000174 30. 3. 2023 13. 4. 2023
Krivosheeva Lada Rozhodnutí o ukončení studia ve studijním programu S44/2023/00000177 15. 3. 2023 29. 3. 2023
Janouškovcová Monika Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem S44/2022/00000768 (2 LS) 27. 10. 2022 10. 11. 2022
SEDLÁČKOVÁ SZILAGYIOVÁ Klára Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2022/00000954 19. 10. 2022
2. 11. 2022
Zhuk Ivan Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2022/00001027 10. 10. 2022
24. 10. 2022
Porkhun Sofiia Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2022/00001014 10. 10. 2022 24. 10. 2022
Kursanina Uliana Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2022/00001015 10. 10. 2022
24. 10. 2022
Fefferová Tereza Rozhodnutí o ukončení studia S44/2022/00000225 01.04. 2022
19.04.2022
Rybková Markéta Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000991 13. 09. 2021
27. 09. 2021
Yarulova Maya Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00001003 13. 09. 2021
27. 09. 2021
Bozděková Šárka Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000948 08. 09. 2021
22. 09. 2021
Grigorev Artem Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00001012 31. 08. 2021
14. 09. 2021
Nedbálková Zuzana Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000918 31. 08. 2021
14. 09. 2021
Erben Martin Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000852 12. 08. 2021
26. 08. 2021
Fridman Efim Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000863 12. 08. 2021
26. 08. 2021
Permyakova Alina Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000858 12. 08. 2021
26. 08. 2021
Semenov Georgii Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000864 12. 08. 2021
26. 08. 2021
Startseva Svetlana Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000840 09. 08. 2021
23. 08. 2021
Romanov Michail Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000839 09. 08. 2021
23. 08. 2021
Samitova Dinara Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000834 09. 08. 2021
23. 08. 2021
Kissová Zuzana Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000825 05. 08. 2021
19. 08. 2021
Livora Filip Rozhodnutí o přijetí do studia S44/2021/00000633 02. 08. 2021
16. 08. 2021
Bulíčková Barbora Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000778 02. 08. 2021
16. 08. 2021
Iudina Alina Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000838 02. 08. 2021
16. 08. 2021
Sopova Yelyzaveta Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000835 02. 08. 2021
16. 08. 2021
Nedbálková Zuzana Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení S44/2021/00000776 02. 08. 2021
16. 08. 2021
Kristová Helena Rozhodnutí o přijetí do studia S44/2021/00000699 16.07.2021
30.07.2021
Marek David Rozhodnutí o ukončení studia S44/2020/00000941 04.01.2021
18.01.2021
Ondrejičková Zuzana Rozhodnutí o ukončení studia S44/2020/00001023 08.12.2020
22.12.2020
Agafonov Alexander Rozhodnutí o ukončení studia S44/2020/00001020 08.12.2020
22.12.2020
Drábek Daniel Rozhodnutí o ukončení studia S44/2019/00001442 23.09.2019
06.10.2019
Novák Martin  Rozhodnutí o přijetí do studia S44/2019/00001232 13.09.2019 27.09.2019
 Novotná Eliška  Rozhodnutí o přijetí do studia  S44/2019/00000665 17. 07. 2019 31. 07. 2019
 Bartůňková Tereza  Rozhodnutí o přijetí do studia  S44/2019/00000757 12. 07. 2019 27. 07. 2019
 Murzabulatova Adelina  Rozhodnutí o přijetí do studia  S44/2019/00000718 11. 07. 2019 26. 07. 2019