Studijní programy / přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Bakalářské studium

Aplikovaná geoinformatika – prezenční a kombinovaná forma
anotace programu | detail programu v IS/STAG | podmínky přijetí | podmínky přijetí (II. kolo)e-přihláška
Termín podávání přihlášek do 20. 8. 2021.

Ochrana životního prostředí – prezenční a kombinovaná forma
– specializace Ochrana přírody a krajiny –
kapacita uchazečů pro tuto specializaci byla naplněna, přihlášku již nelze podat

– specializace Technologie ochrany ŽP
anotace programu | detail programu v IS/STAG | podmínky přijetípodmínky přijetí (II. kolo)e-přihláška
Termín podávání přihlášek do 20. 8. 2021. 


Navazující magisterské studium

Analytická chemie ŽP a toxikologie – prezenční forma
anotace programu | detail programu v IS/STAG | podmínky přijetí | podmínky přijetí (II. kolo) |
e-přihláška

Studenti, kteří chtějí podat přihlášku do navazujícího oboru, musí tento obor v systému STAG nebo v aplikaci Univerzita severu vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.
Termín podávání přihlášek do 26. 8. 2021.

Technologie pro ochranu životního prostředí – prezenční forma
– specializace Odpadové a oběhové hospodářství – detail v IS/STAG
– specializace Environmentální technologie – detail v IS/STAG

anotace programu | podmínky přijetí | podmínky přijetí (II. kolo) |  e-přihláška
Termín podávání přihlášek do 20. 8. 2021.


Doktorské studium

Environmentální chemie a technologie – prezenční forma
anotace programu | detail programu v IS/STAG | podmínky přijetí – 1. kolo | podmínky přijetí – 2. kolo |  e-přihláška

Příloha k přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu
Témata disertačních prací pro akademický rok 2021/2022
Termín podávání přihlášek do 31. 5. 2021.