Studijní programy / přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Elektronická přihláška

e-přihláška • POZOR! je nutné ji po vyplnění doručit na fakultu viz odkazy podmínky přijetí níže na této stránce!

 


Bakalářské studium

Aplikovaná geoinformatika (Mapy – Drony – Družice) – prezenční a kombinovaná forma
informace o studijním programu | podmínky přijetí 1. kolo | e-přihláška

prezenční forma – detail v IS/STAG
– kombinovaná forma – detail v IS/STAG
Termín podání přihlášky do: 28.4.2023

Ochrana životního prostředí – prezenční a kombinovaná forma
informace o studijním programu | podmínky přijetí 1. kolo | e-přihláška

specializace Ochrana přírody a krajiny 
– prezenční forma – detail v IS/STAG
– kombinovaná forma – detail v IS/STAG

specializace Technologie ochrany ŽP
– prezenční forma – detail v IS/STAG
– kombinovaná forma – detail v IS/STAG
Termín podání přihlášky do: 28.4.2023


Navazující magisterské studium

Analytická chemie ŽP a toxikologie – prezenční forma
informace o studijním programu | detail programu v IS/STAG | podmínky přijetí 1. kolo |
e-přihláška

Termín podání přihlášky do: 30.4.2023
“Studenti, kteří chtějí podat přihlášku do tohoto navazujícího programu, musí tento obor v systému STAG e-přihláška nebo na webu myjsmeujep vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.”

Technologie pro ochranu životního prostředí – prezenční forma
specializace Odpadové a oběhové hospodářstvídetail v IS/STAG
specializace Environmentální technologiedetail v IS/STAG

informace o studijním programu | podmínky přijetí 1. koloe-přihláška
Termín podání přihlášky do: 28.4.2023


Doktorské studium

Environmentální chemie a technologie – prezenční forma
informace o studijním programu | detail programu v IS/STAG | e-přihláška

Příloha k přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu
Témata disertačních prací pro akademický rok 2022/2023
Termín podání přihlášky do: bude doplněno