Studijní programy / přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

 

Elektronická přihláška

E-přihláška • POZOR! je nutné ji po vyplnění doručit na fakultu viz odkazy podmínky přijetí níže na této stránce!

 


Bakalářské studium

Aplikovaná geoinformatika (Mapy – Drony – Družice) – prezenční a kombinovaná forma
informace o studijním programu | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo | e-přihláška
prezenční forma – detail v IS/STAG
– kombinovaná forma – detail v IS/STAG
Termín podání přihlášky ve 2. kole do: 23.8.2024

Ochrana životního prostředí – prezenční a kombinovaná forma
informace o studijním programu | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo | e-přihláška
specializace Ochrana přírody a krajiny 
– prezenční forma – detail v IS/STAG
– kombinovaná forma – detail v IS/STAG

specializace Technologie ochrany ŽP
– prezenční forma – detail v IS/STAG
– kombinovaná forma – detail v IS/STAG
Termín podání přihlášky ve 2. kole do: 23.8.2024


Navazující magisterské studium

Analytická chemie ŽP a toxikologie – prezenční forma
informace o studijním programu | detail v IS/STAG | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo |
e-přihláška

Termín podání přihlášky ve 2. kole do: 23.8.2024

Environmentální geoinformatika – prezenční a kombinovaná forma
informace o studijním programu | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo | e-přihláška
– prezenční formadetail v IS/STAG
– kombinovaná formadetail v IS/STAG
Termín podání přihlášky ve 2. kole do: 23.8.2024

Obnova krajiny – prezenční a kombinovaná forma
informace o studijním programu | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo |
e-přihláška
– prezenční formadetail v IS/STAG
– kombinovaná formadetail v IS/STAG
Termín podání přihlášky ve 2. kole do: 23.8.2024

Technologie pro ochranu životního prostředí – prezenční forma
informace o studijním programu | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo | e-přihláška
specializace Odpadové a oběhové hospodářstvídetail v IS/STAG
specializace Environmentální technologiedetail v IS/STAG

Termín podání přihlášky ve 2. kole do: 23.8.2024


Doktorské studium

Environmentální chemie a technologie – prezenční forma
informace o studijním programu | detail v IS/STAG | podmínky přijetí 1. kolo | e-přihláška

Příloha k přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu
Témata disertačních prací pro akademický rok 2024/2025
Termín podání přihlášky do: 31.5.2024

Landscape reclamation and ecosystem services – prezenční forma (výuka v anglickém jazyce)
informace o studijním programu | detail v IS/STAG | podmínky přijetí 1. kolo | e-přihláška
Příloha k přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu
Témata disertačních prací pro akademický rok 2024/2025
Termín podání přihlášky do: 31.5.2024