Studijní programy / přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Elektronická přihláška

e-přihláška • POZOR! je nutné ji po vyplnění doručit na fakultu viz odkazy podmínky přijetí níže na této stránce!

 


Bakalářské studium

Aplikovaná geoinformatika (Mapy – Drony – Družice) – prezenční a kombinovaná forma
informace o studijním programu | detail programu v IS/STAG | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo | e-přihláška
Termín podání přihlášky do: 12.9.2022

Ochrana životního prostředí – prezenční a kombinovaná forma
– specializace Ochrana přírody a krajiny 
– specializace Technologie ochrany ŽP
informace o studijním programu | detail programu v IS/STAG | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo | e-přihláška
Termín podání přihlášky do: 12.9.2022


Navazující magisterské studium

Analytická chemie ŽP a toxikologie – prezenční forma
informace o studijním programu | detail programu v IS/STAG | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo |
 e-přihláška

Studenti, kteří chtějí podat přihlášku do navazujícího oboru, musí tento obor v systému STAG nebo v aplikaci Univerzita severu vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.
Termín podání přihlášky do: 17.8.2022
“Studenti, kteří chtějí podat přihlášku do tohoto navazujícího programu, musí tento obor v systému STAG e-přihláška nebo na webu myjsmeujep vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.”

Technologie pro ochranu životního prostředí – prezenční forma
– specializace Odpadové a oběhové hospodářství – detail v IS/STAG
– specializace Environmentální technologie – detail v IS/STAG

informace o studijním programu | podmínky přijetí 1.kolo |podmínky přijetí 2. kolo| e-přihláška
Termín podání přihlášky do: 12.9.2022


Doktorské studium

Environmentální chemie a technologie – prezenční forma
informace o studijním programu | detail programu v IS/STAGpodmínky přijetí | e-přihláška

Příloha k přihlášce ke studiu v doktorském studijním programu
Témata disertačních prací pro akademický rok 2022/2023
Termín podání přihlášky do: 31.5.2022