CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů

Centrum přírodovědných a technických oborů je největší budovou kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Budova byla dokončena v červnu 2020. Je sídlem Fakulty životního prostředí, Přírodovědecké fakulty a Správy kolejí a menz.

Virtuální prohlídka budovy                Videa o budově CPTO                   Fotogalerie budovy

-1. patro – děkanát FŽP, studijní oddělení FŽP, učebny, katedra životního prostředí

1. patro – auly, učebny

2. patro – učebny

3. patro – učebny

4. patro – učebny

5. patro – katedra environmentální chemie a technologie, katedra geoinformatiky, laboratoře

6. patro – učebny

7. patro – učebny

8. patro