Erasmus+

  Aktuality:  

Erasmus pro zamestnance (2. vyzva).

ErasmusDetail­ní infor­ma­ce o výbě­ro­vém říze­ní zde a seznam part­ner­ských škol.

Výběrové řízení pro studentské studijní pobyty/pracovní stáže

ErasmusVýbě­ro­vé říze­ní pro stu­dent­ské stu­dij­ní pobyty/pracovní stá­že v ZS a LS 2018/2019 v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+ se koná ve stře­du 20.2.2019, 15:00, v míst­nos­ti č. 121 (za vrát­ni­cí), detail­ní infor­ma­ce o výbě­ro­vém říze­ní zde.

Seznam partnerských univerzit

Seznam part­ner­ských uni­ver­zit nalez­ne­te zde.

  Informace pro zájemce o program Erasmus  

  Formuláře k programu Erasmus  

    Ke sta­že­ní zde

  Kontakty:  

Proděkan pro vnější vztahy:

Mgr. Milo­slav Kole­na­tý  email
tel. +420 475 284 139

Koordinátor programu Erasmus na FŽP:

tel. +420 475 284 111