Úřední deska

Úřední deska FŽP UJEP

Výsledky voleb do AS UJEP

Na Fakultě životního prostředí se v úterý 29.11. uskutečnily volby do AS UJEP. Výsledy voleb naleznete v příloze.

Členy akademické komory AS UJEP se stávají:

 • Ing. Elznicová Jitka, Ph.D.
 • Ing. Vosátka Jakub, Ph.D.

Členy studentské komory AS UJEP se stávají:

 • Jakub Kostka
 • Michael Hožďala

Příloha: protokol o výsledcích voleb.

Vyhlášení řádných voleb zástupců FŽP do Akademického senátu UJEP

Do 21.11. 2022 do 13:00 obdržela volební komise následující návrhy na kandidáty do AS UJEP, z nichž byly 21. 11 . 2022 sestaveny dvě kandidátní listiny viz níže:

 

Do 21.11. 2022 do 13:00 byly volební komise doručeny následující návrhy na kandidáty do AS UJEP, z nichž byly 21. 11 . 2022 sestaveny dvě kandidátní listiny viz níže:

Kandidátní listina akademických pracovníků

 • Ing. Elznicová Jitka, Ph.D. – navrhl Ing. Mgr. Petr Novák
 • Ing. Tolashová Jitka, Ph.D. – navrhl Mgr. Miloslav Kolenatý – dodatečně vyřazena viz Rozhodnutí dílčí volební komise
 • Ing. Vosátka Jakub, Ph.D. – navrhla Mgr. & Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

Kandidátní listina studentů

 • Jakub Kostka – navrhla Mgr. & Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
 • Michael Hožďala  – navrhla Mgr. & Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

 

Harmonogram voleb:

 1. Přijímání návrhů na kandidáty do 21. 11. 2022. Členové akademické obce mohou podávat písemně návrhy kandidátů k rukám předsedy volební komise i prostřednictvím členů komise do 21. 11. 2022 do 13:00.
  Návrh na kandidáta musí obsahovat: navržení, podpis navrhovatele, e-mail kontakt navrženého, souhlas a podpis navrženého viz formulář.
 2. Z platných návrhů na kandidáty AS UJEP sestaví dílčí volební komise dvě kandidátní listiny – na jedné jsou uvedeni akademičtí pracovníci a na druhé studenti. Kandidátní listiny budou zveřejněny nejpozději dne 21. listopadu 2022 na úřední desce FŽP UJEP.
 3. Představení kandidátů: Každý kandidát může předat komisi svoji prezentaci v elektronické podobě, která bude neprodleně vyvěšena na stránkách FŽP a bude přístupná po celou dobu voleb.
 4. Volby proběhnou dne 29. 11. 2022 od 10:00 do 14:00 v budově FŽP – CPTO (ve vstupní hale na adrese Pasteurova 15, Ústí nad Labem).

Harmonogram voleb do AS UJEP 2022 na FŽP UJEP

AS UJEP návrh kandidáta –  akademici

AS UJEP návrh kandidáta –  studenti

Organizační pokyny k volbám

28.11. 2022 – Rozhodnutí dílčí volební komise o dodatečném vyřazení kandidáta

Složení dílčí volební komise:

 • Mgr. Ing. Petr Novák – předseda dílčí volební komise
 • Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
 • Lukáš Hodek
 • Ondřej Soukup
 • Nikol Suková

(Přidáno 9.11. 2022 )

Úřední deska FŽP UJEP je umístěna (fyzicky) v kampusu UJEP, v objektu MFC (Multifunkční centrum) v přízemí (tzv. „lobby“),  Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

Elektronická úřední deska UJEP je zde.

(přidáno 18. října 2016)

Doručení veřejnou vyhláškou