Úřední deska

Výsledky voleb do AS FŽP UJEP

Protokol výsledků voleb

(přidáno 27.4.2020)

Kandidátní listina

Kandidátní listina

(přidáno 14.4.2020)

Vyhlášení voleb do AS FŽP UJEP

Vyhlášení voleb

(přidáno 26.3.2020)

Výsledky voleb do AS UJEP

Protokol o průběhu a výsledku voleb do AS UJEP na FŽP,

(přidáno 7. ledna 2020)

Úřední deska UJEP

Úřední deska UJEP je umístěna (fyzicky) v kampusu UJEP, v objektu MFC (Multifunkční centrum) v přízemí (tzv. „lobby“),    Pasteurova 1, Ústí n. L. Elektronická úřední deska UJEP je zde.

   (přidáno 18. října 2016)

Doručení veřejnou vyhláškou