Úřední deska

Úřední deska UJEP

Úřední deska UJEP je umístěna (fyzicky) v kampusu UJEP, v objektu MFC (Multifunkční centrum) v přízemí (tzv. „lobby“),  Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

Elektronická úřední deska UJEP je zde.

(přidáno 18. října 2016)

Doručení veřejnou vyhláškou