Úřední deska

Úřední deska UJEP

Úřední deska UJEP je umístěna (fyzicky) v kampusu UJEP, v objektu MFC (Multifunkční centrum) v přízemí (tzv. „lobby“),    Pasteurova 1, Ústí n. L. Elektronická úřední deska UJEP je zde.

   (přidáno 18. října 2016)

Doručení veřejnou vyhláškou