Úřední deska

Doplňovací volby do studentské komory AS UJEP

V souladu s čl. 2, odst. 1 Volebního řádu AS UJEP vyhlašuje AS UJEP doplňovací volby do studentské komory AS UJEP pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Volby proběhnou prezenční formou v úterý 19.10. od 9-13 hod.  Návrh kandidátů probíhá do 14.10. do 14hod viz dokument o průběu voleb do SK AS UJEP 2021

Navržení kandidáti:

  • Ing. Gabriela Bílková (studentka doktorského studia)
  • David Grznár (student 2. očníku OPK – kombinované studium)
  • David Jiránek (student 2. ročnííku  TOZP – prezenční studium)

 

Úřední deska UJEP

Úřední deska UJEP je umístěna (fyzicky) v kampusu UJEP, v objektu MFC (Multifunkční centrum) v přízemí (tzv. „lobby“),  Pasteurova 1, Ústí nad Labem.

Elektronická úřední deska UJEP je zde.

(přidáno 18. října 2016)

Doručení veřejnou vyhláškou