Personalní složení KECHT

doc. Ing. Jiří Orava, Ph.D.
vedoucí Katedry environmentální chemie a technologie (KECHT)
Odborné zaměření: Advanced Functional Materials Group
Místnost:  CPTO 5.19Telefon: 475 284 178 , Email: 
Konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 10.00, středa 10.00 – 11.00
                                     ResearcherID: D-1093-2011

Mgr. Jana Zajíčková
osobní asistentka ved. katedry – sekretářka
Místnost: CPTO 5.18, Telefon: +420 475 284 177
E-mail:


Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy
zástupce vedoucího Katedry environmentální chemie a technologie (KECHT)
Odborné zaměření: elektrokoagulace, čištění odpadních vod, fotochemická oxidace
                                    Místnost: CPTO 5.04Telefon: +420 475 28 4153
                                     E-mail:
                                     Konzultační hodiny: úterý 7.30–9.00, čtvrtek 10.00–11.30
                                     ResearcherID: H-3447-2014

Bc. David Žižka
technický referent – vedení laboratoří KECHT, BOZP, vnější vztahy, Erasmus
Místnost: CPTO 5.03, Telefon: +420 475 28 4154, Mobil: +420 725 540 655
E-mail:
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 11:00 a 12:00 – 14:00
                                    ResearcherID: ABB-8992-2020

Profesoři

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Odborné zaměření:
analytická chemie, anorganická chemie, chemie životního prostředí, hodnocení vlivů na životní prostředí
Místnost: CPTO 5.06, Telefon: +420 475 28 4148, Email:
Konzultační hodiny: středa 13.00 – 15.00, čtvrtek 16.00 – 17.00
                                    ResearcherID: A-1117-2015

prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk, DrSc.
Odborné zaměření: 
Fytotechnologie, zpracování biomasy, biouhel, udržitelný rozvoj
Místnost: CPTO 5.07Telefon: +420 475 28 4152 Mobil: +420 775 051 475
Email: 
                                    Konzultační hodiny: středa 10.30 – 12.30, pátek 10.30 – 11.30
                                    Publons&Web of Science: AAZ-9291-2020
                                    Scopus ID: 35774649500
                                    ORCID: 0000-0002-1489-897X

Docenti

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň
Děkan FŽP

Odborné zaměření: anorganická a analytická chemie (HPLC, IČ, UV-VIS), charakterizace materiálů
Místnost: CPTO -1.01, Telefon: +420 475 28 4112, Mobil: +420 727 946 500
                                    Email:
                                    Konzultační hodiny: středa 14.00 – 15.00, pátek 9.00 – 11.00
                                    ResearcherID: B-6672-2011

doc. Ing. Jiří Orava, Ph.D.
Odborné zaměření: 
Místnost: CPTO 5.23, Telefon: +420 475 284 178 , Email: 
Konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 10.00, středa 10.00 – 11.00
ResearcherID: D-1093-2011

doc. Ing. Jaroslav Šípal, Ph.D.
Odborné zaměření:
elektrotechnika, energetika, měření a automatizace
Místnost: CPTO 5.19, Telefon: +420 475 28 4187, Email:
Konzultační hodiny: čtvrtek 13.00 – 15.00, pátek 15.00 – 16.00
ResearcherID: ABB-8816-2020

doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Proděkan pro vědu

Odborné zaměření: aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie, bioremediace a fytoremediace, půdní mikrobní společenstva, ekotoxikologie, QSAR
Místnost: CPTO 5.05, Telefon: +420 475 28 4155, Mobil: +420 608 168 848
                                    Email:
                                    Konzultační hodiny: pondělí 13.00 – 15.00, středa 13.00 – 14.00
                                    ResearcherID: B-5527-2008

Odborní asistenti

Ing. Ivana Barchánková, Ph.D.
Odborné zaměření:
Místnost:  Telefon: 
Email:
Konzultační hodiny:

Ing. Daniel Bůžek, Ph.D.
Odborné zaměření:
materiálová chemie, syntéza a charakterizace materiálů, environmnentální aplikace materiálů
Místnost: CPTO 5.09, Telefon: +420 475 28 4173, Email:
Konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 9.00, pátek 12.00 – 14.00
                                    ResearcherID: AAS-3999-2020

Mgr. Jakub Ederer, Ph.D.
Odborné zaměření:
anorganická a analytická chemie (HPLC, FTIR, UV-VIS, elektrochemie), vývoj metod charakterizace materiálů
Místnost: CPTO 5.20, Telefon: +420 475 28 4170, Email:
Konzultační hodiny: úterý 8.00–9.30, čtvrtek 13.00–14.30
                                    ResearcherID: B-8664-2019

Ing. Jiří Henych, Ph.D.
Odborné zaměření: 
anorganická a analytická chemie (FTIR, Ramanova spektroskopie, UV-VIS, HPLC), vývoj metod charakterizace materiálů, environmentální chemie
Místnost: CPTO 5.25, Telefon: +420 603 214 081
                                     Email:
                                     Konzultační hodiny: čtvrtek 16.00 – 18.00
                                     Researcher ID: A-3630-2016

Ing. Katarína Kajánková, Ph.D.
Odborné zaměření: 
odpadové hospodářství, Cirkulární ekonomika
Místnost:  CPTO 5.25, Telefon: +420 475 28 4156
Email:
Konzultační hodiny: čtvrtek 17.00 – 18.00, pátek 17.00 – 19.00
                                     ResearcherID: publons

Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D.
Odborné zaměření:
analytická chemie, vzorkování, vývoj a optimalizace metod (IC, HPLC, UHPLC-MS/MS), extrakce vzorků životního prostředí, správná laboratorní praxe dle ČSN EN ISO/IEC 17 025, testování sorpčních kapacit sorbentů
                                     Místnost: CPTO 5.08, Telefon: +420 475 28 4158, Email:
                                     Konzultační hodiny: pondělí 9.00 – 11.00, úterý 9.00 – 10.00
                                    ResearcherID: ABC-3337-2020

Ing. Pavol Midula PhD.
Odborné zaměření:
environmentální chemie, analytická chemie, biodostupnost, statistika
Místnost: CPTO 5.11 Telefon: +420 607 035 817
Email:
                                     Konzultační hodiny: středa 7:00 – 10:00; flexibilně dle domluvy
                                   

Ing. Lucie Oravová, Ph.D.
Odborné zaměření:
anorganická technologie, analytická chemie, fyzikální chemie
Místnost: UC 3125
Email:
Konzultační hodiny: pondělí 8.30 – 10.00, úterý 8.30 – 10.00
                                     ResearcherID: ABD-5425-2020

Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR ING
Odborné zaměření:
anorganické průmyslové technologie, technologie ochrany životního prostředí, čistší – maloodpadové technologie (CP)
Místnost: CPTO 5.10, Telefon: +420 475 28 4174, Email:
Konzultační hodiny: úterý 7.00 – 8.30, čtvrtek 7.00 – 8.30
                                     ResearcherID: ABD-4347-2020

Ing. Tadeáš Riley Wangle, Ph.D.
Odborné zaměření: 
Místnost: CPTO 5.23, Telefon: 475 284 179, Email:
Konzultační hodiny: pondělí 9.00 – 11.00, středa 10.00 – 11.00
ResearcherID: 

Asistenti

Ing. Tomáš Lank
Odborné zaměření:
odpadové hospodářství, Cirkulární ekonomika
Místnost: CPTO 5.20, Telefon: +420 475 28 4171, Email:
Konzultační hodiny: pondělí 11.00 – 14.00, úterý 14.00 – 15.30
ResearcherID: publons

Ing. Jiří Štojdl
Odborné zaměření: vzorkování, Geofyzikální měření, Plynová chromatografie
Místnost: 
CPTO 5.21
Telefon: +420 475 28 4145, Email:
ResearcherID: ABB-5609-2020


Vědecko-výzkumní pracovníci

Karim Al Souki, Ph.D.
Odborné zaměření:
kontaminace půdy, fytoremediace, rostlinný stres,
Místnost: CPTO 5.11, Telefon: +420 475 28 4176, Mobil: +420 775 356 467
Email:
Konzultační hodiny: úterý 10.00 – 12.00, středa 10.00 – 12.00
                                     ResearcherID: AAN-4866-2020

Ing. Diana Polanská Nebeská, Ph.D.
Odborné zaměření: fytoremediace, biodegradace, půdní mikrobní společenstva, kontaminace půdy, biomasa
Místnost: CPTO 5.18Telefon: +420 475 28 4113
Email: 
                                     ResearcherID: V-2968-2018
                                     aktuálně mateřská dovolená

Techničtí pracovníci

Ing. Slavomír Adamec
Odborné zaměření:
ICP MS, rizikové prvky v půdách
Místnost: CPTO 5.09, Telefon: +420 475 28 4172, Email:
Konzultační hodiny: pondělí 9.00–10.00, středa 9.00–10.00
ResearcherID: FWB-4428-2022

Matouš Bárta
Odborné zaměření: 
materiálové syntézy, Instrumentální analytické metody
Místnost: CPTO 5.22
Telefon: +420 475 28 4190,
Email:

Ing. Hana Burdová
Odborné zaměření:
Analýza organických polutantů v životním prostředí, Plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie – GCxGC-qTOF/FID, GC-q, GC-FID
Místnost: UC 216, Telefon: +420 724 162 597 Email:
                                     Konzultační hodiny: úterý 10.00 – 12.00, čtvrtek 10.00 – 11.00
                                     ResearcherID: ABD-4382-2020

Ing. Marek Došek
Odborné zaměření:
kapalinová chromatografie, elektrochemie
Místnost: CPTO 5.22, Telefon: +420 475 28 4191, Email:
ResearcherID: publons


Bc. Janoušková Kristýna

Šimonová Anna

Petra Veronesi Dáňová
Odborné zaměření:
Instrumentální analytické metody, TOC, ICP, Biotechnologie
Místnost: CPTO 5.21
Telefon: +420 475 28 4188
Email:
                                    ResearcherID: ABD-5470-2020

Bc. David Žižka
technický referent – vedení laboratoří KECHT, BOZP, vnější vztahy, Erasmus
Místnost: CPTO 5.03, Telefon: +420 475 28 4154, Mobil: +420 725 540 655
E-mail:
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 11:00 a 12:00 – 14:00
                                    ResearcherID: ABB-8992-2020

Ing. Lenka Žižková
Odborné zaměření:
mikrobiologie a biotechnologie
Místnost: CPTO 5.21
Telefon: +420 475 28 4189,
Email:
                                    ResearcherID: ABD-3609-2020

Pracovníci projektového oddělení

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je NoPicture.png.

Ing. Alena Bezoušková
Projektová a finanční manažerka
Odborné zaměření: Evropské projekty – MŠMT: OPJAK, MPO: OPTAK, SN-CZ, Interreg, asistenční a inovační vouchery.
Místnost: CPTO 4.33, Telefon: +420 475 28 4166,
                                    Email:

Blanka Černá
administrativní a projektová pracovnice KECHT
Odborné zaměření: EU projekty – H2020, NATO / administrace cestovních příkazů
Místnost: CPTO 5.18Telefon: +420 475 284 180 E-mail: 

Mgr. Bc. Jan Černý, MBA
Odborný pracovník pro vědeckou a projektovou činnost
Odborné zaměření: Národní projekty a granty (GAČR, TAČR, VI, IGA, SGS, IP), duševní vlastnictví, ekonomika
Místnost: CPTO 4.33, Telefon: +420 475 28 4114, Email:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_9415.jpg.


Bc. Veronika Kubatová
Odborné zaměření: Evropské projekty a projekty národního plánu obnovy, správa přiděleného úseku studentů doktorského studia, personální agenda fakulty
Místnost: CPTO 4.33
Telefon: +420 475 284 165
E-mail:

Externí pracovníci – profesoři, docenti

doc. Ing. Tomáš Loučka, CSc.
Odborné zaměření: obecná chemie, fyzikální chemie, chemie životního prostředí
Místnost: CPTO 5.08Telefon: +420 475 28 4151, Email: 
Konzultační hodiny: pondělí 9.00 – 10.00, úterý 9.00 – 11.00
ResearcherID: ABB-7125-2020

prof. Ing. Otakar Söhnel, DrSc.
Odborné zaměření: 
Fyzikální chemie, technologie anorganická, chemické inženýrství, průmyslová krystalizace
Místnost: CPTO 5.25, Mobil: +420 607 536 099, Email:
Konzultační hodiny: středa 12.00 – 13.00, čtvrtek 16.00 – 17.00

prof. Ing. Wágner Tomáš, DrSc.

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Odborné zaměření: 
Fyzikální chemie roztoků, modelování přírodních procesů
Místnost:  CPTO 5.25, Telefon: +420 485 353 375
Email:
Konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 16.00, čtvrtek 14.00 – 15.00
                                    Researcher ID: ABB-9633-2020

Externí pracovníci – odborní asistenti

Ing. Jan Horáček, Ph.D.
Odborné zaměření: 
chemické technologie Místnost:  CPTO 5.25
Telefon: +420 475 28 4156, Mobil: 720 743 925
Email:
Konzultační hodiny: středa 17.00 – 19.00, čtvrtek 15.00 – 16.00
                                     Researcher ID: ABD-5198-2020

Ing. Gabriela Kuncová, CSc.
Odborné zaměření: 
aplikovaná mikrobiologie a Biotechnologie, GMO
Místnost:  CPTO 5.25
Telefon: +420 220 390 243
Email:
                                     Konzultační hodiny: pátek 9.00 – 14.00
                                     ResearcherID: H-3484-2014

Ing. Václav Synek, Ph.D.
Odborné zaměření: chemometrie – statistické zpracování výsledků měření v analytické chemii, analytická chemie – stanovení kovů v environmentálních, vzorcích metodou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou a elektrotermickou atomizací
                                     Místnost: CPTO 5.10Telefon: +420 475 28 4175, Email: 
                                     Konzultační hodiny: úterý 7.30 – 8.30
                                     ResearcherID: R-9462-2019

CP – CPTO, Pasteurova 3632/15 , 400 96 Ústí nad Labem
UC – UniCRE, Revoluční 1521/84,  400 01 Ústí nad Labem
– Zdravotní ústav, Pasteurova 9, 400 01 Ústí nad Labem