doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Proděkan pro vědu
Zástupce vedoucího KECHT
Odborné zaměření: aplikovaná mikrobiologie a biotechnologie, bioremediace a fytoremediace, půdní mikrobní společenstva, ekotoxikologie, QSAR
Místnost: CPTO 5.05Telefon: +420 475 28 4155, Mobil: +420 608 168 848
                                    Email: 
                                    Konzultační hodiny: pondělí 13.00 – 15.00, středa 13.00 – 14.00
                                    ResearcherID: B-5527-2008

Články v mezinárodních časopisech s IF

2023
Burdová H., Kwoczynski Z., Nebeská D., Al Souki K.S., Pilnaj D:, Grycová B., Klemencová K., Leštinský P., Kuráň P., Trögl J.: The influence of diesel contaminated soil on Miscanthus x giganteus biomass thermal utilization and pyrolysis products composition. J. Clean. Prod. 406 (2023) 136984. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136984 IF = 11,072 (D1).

Newton R.A., Pidlisnyuk V., Wildová E.,Nováková L., Trögl J.: State of Brownfields in the Northern Bohemia, Saxony and Lower Silesian Regions and Prospects for Regeneration by Utilization of the Phytotechnology with the Second Generation Crops. Land. 12(2) (2023) 354. https://doi.org/10.3390/land12020354 IF = 3,905 (Q2).

Akintoroye M., Newton R.A., Kříženecká S., Hejda S., Krystyník P., Ahnert M., Trögl J., Krebs P., Al Souki K.S.: Utilization of Biochar for Eliminating Residual Pharmaceuticals from Wastewater Used in Agricultural Irrigation: Application to Ryegrass. Agronomy 12(12) (2023) 2987 https://doi.org/10.3390/agronomy12122987 IF = 3,949 (Q1).

2022
Nebeská D., Auer-Malinská H., Vaněk M., Popelka J., Adamec S., Usťak S., Honzík R., Trögl J.: Nutrients deficiency affects Miscanthus x giganteus physiology and essential metals uptake more intensively than soil contamination. Ind. Crops Prod. 189 (2022) 115845. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2022.115845 IF = 6,449 (D1).

Henych J., Šťastný M., Němečková Z., Kormunda M., Sanderová Z., Zmundová Z., Ryšánek P., Stehlík Š., Ederer J., Liegertová M., Trögl J., Janoš P.: Cerium-Bismuth Oxides/Oxynitrates with Low Toxicity for the Removal and Degradation of Organophosphates and Bisphenols. ACS Appl. Nano Mat. (2022) in press. https://doi.org/10.1021/acsanm.2c03926 IF = 6,140 (Q2)

Pidlisnyuk V., Mamirova A., Pranaw K., Stadnik V., Kuráň P., Trögl J., Shapoval P.: Miscanthus x giganteus Phytoremediation of Soil Contaminated with Trace Elements as Influenced by the Presence of Plant Growth-Promoting Bacteria. Agronomy. 12 (2022) 771. https://doi.org/10.3390/agronomy12040771 IF =3,949 (Q1)

Gruss I., Twardowski J., Nebeská D., Trögl J., Stefanovska T., Pidlisnyuk V., Machová I.: Microarthropods and vegetation as biological indicators of soil quality studied in poor sandy sites at former military facilities. Land Degrad. Develop. 33 (2021) 358-367. https://doi.org/10.1002/ldr.4157 IF = 4,337 (Q2).

Auer Malinská H., Vaněk M., Nebeská D., Šubrt D., Brestič M., Trögl J.: Plant priming changes physiological properties and lignin content in Miscanthus x giganteus. Ind. Crops Prod. 174 (2021) 114185. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.114185 IF = 6,449 (D1).

2021
Nebeská D., Trögl J., Ševců A., Špánek R., Marková K., Davis L., Burdová H., Pidlisnyuk V.: Miscanthus x giganteus role in phytodegradation and changes in bacterial community of soil contaminated by petroleum industry. Ecotox. Env. Safety. 224 (2021) 112630. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.112630 IF=6,291 (D1).

Alasmary Z., Hettiarachchi G.M., Roozeboom K.L., Davis L.C., Erickson L., Pidlisnyuk V., Stefanovska T., Trögl J.: Phytostabilization of a contaminated military site using Miscanthus and soil amendments. J. Env. Qual. přijato. https://doi.org/10.1002/jeq2.20268 IF=2,751 (Q3).

Al Souki K.S., Burdová H., Mamirova A., Kuráň P., Kříženecká S., Oravová L., Tolazsová J., Nebeská D:, Popelka J., Usťak S., Honzík R:, Trögl J: Evaluation of the Miscanthus giganteus short term impacts on enhancing the quality of agricultural soils affected by single and/or multiple contaminants. Env. Technol. Innov. 24 (2021) 101890. https://doi.org/10.1016/j.eti.2021.101890 IF = 5,116 (Q1)

AL SOUKI K.S., BURDOVÁ H., TRUBAČ J., ŠTOJDL J., TRÖGL J., KURÁŇ P., KŘÍŽENECKÁ S., MACHOVÁ I., KUBÁT K., MALINSKÁ H., NEBESKÁ D., PIDLISNYUK V., POPELKA J., USŤAK S., HONZÍK R.: Enhanced carbon sequestration in marginal land upon shift towards perennial C4 Miscanthus x giganteus: a case study in North-Western Czechia. Agronomy 11(2) 293. https://doi.org/10.3390/agronomy11020293 IF = 2,603, Q1

ROCCUZZO S., BECKERMAN A., TRÖGL J.: New perspectives on the biological remediation of endocrine disrupting compounds from wastewater using algae-, bacteria- and fungi-based technologies: status and future directions. Int. J. Environ. Sci. Technol. 18 (2021) 89-106. DOI: 10.1007/s13762-020-02691-3 IF = 2,540, Q2

NEBESKÁ D., AUER-MALINSKÁ H., EROL A., PIDLISNTYK V., KURÁŇ P., MEDŽOVÁ A., SMAHA M., TRÖGL J.: Stress Response of Miscanthus Plants and Soil Microbial Communities: A Case Study in Metals and Hydrocarbons Contaminated Soils. Appl. Sci. 11(4) (2021) 1866. https://doi.org/10.3390/app11041866 IF = 2,474, Q2

KOŠTEJNOVÁ L., ONDRÁČEK J., MAJEROVÁ P., KOŠTEJN M., KUNCOVÁ G., TRÖGL J.: Cultivation of Saccharomyces cerevisiae with Feedback Regulation of Glucose Concentration Controlled by Optical Fiber Glucose Sensor. Sensors 21(2) (2021) 565. https://dx.doi.org/10.3390%2Fs21020565 IF = 3,275, Q1

2020
PIDLISNYUK V., PRANAW K., MAMIROVA A., SHAPOVAL P.Y., TRÖGL J., NURZHANOVA A.: Potential role of plant growth-promoting bacteria in Miscanthus x giganteus phytotechnology applied to the trace elements contaminated soils. Int. Biodegr. Biodetererior. 155 (2020) 105103. DOI: 10.1016/j.ibiod.2020.105103 IF=4,074 (Q1)

PRANAW K., PIDLISNYUK V., TRÖGL J., MALINSKÁ H.: Bioprospecting of a novel plant growth-promoting bacterium Bacillus Altitudinis KP-14 for enhancing Miscanthus × Giganteus growth in metals contaminated soil. Biology 9(9) (2020) 305. DOI: 10.3390/biology9090305 IF = 3,796

ZAJÍC J., RIPP S., TRÖGL J., KUNCOVÁ G., POSPÍŠILOVÁ M.: Repetitive detection of aromatic hydrocarbon contaminants with bioluminescent bioreporters attached on tapered optical fiber elements. Sensors 20(11) (2020) 3237. DOI: 10.3390/s20113237 IF = 3,275

BRÁNYIKOVÁ I., LUCÁKOVÁ S., KUNCOVÁ G., TRÖGL J., SYNEK V., ROHOVEC J., NARÁTIL T.: Estimation of Hg(II) in soil samples by bioluminescent bacterial bioreporter E. coli ARL1, and the effect of humic acids and metal ions on the biosensor performance. Sensors 20(11) (2020) 3138. DOI: 10.3390/s20113138 IF = 3,275

MALINSKÁ H., PIDLISNYUK V., NEBESKÁ D., EROL A., MEDŽOVÁ A., TRÖGL J.: Physiological response of Miscanthus x giganteus to plant growth regulators in nutritionally poor soil. Plants. 9(2) (2020) 194 DOI: 10.3390/plants9020194  IF = 2,632

2019
HOLÍK J., HLISNIKOVSKÝ L., HONZÍK R., TRÖGL J., BURDOVÁ H., POPELKA J.: Soil microbial communities and enzyme activities after long-term application of inorganic and organic fertilizers at different depths of the soil profile. Sustainability 11(12) (2019) 3251. DOI: 10.3390/su11123251IF = 2,592

NEBESKÁ D., PIDLISNYUK V., STEFANOVSKA T., TRÖGL J., SHAPOVAL P., POPELKA J., ČERNÝ J., MEDKOW A., KVAK V., MALINSKÁ H.: Impact of plant growth regulators and soil properties on Miscanthus x giganteus biomass parameters and metals uptake during growing in military soils. Rev. Env. Health. 34(3) (2019) 283-291 DOI: 10.1515/reveh-2018-0088 IF = 1,616

KNAPOVÁ T., MATOUŠEK J., KOLÁŘOVÁ K., SLEPIČKA P, ŠÍCHA V., TRÖGL J., KOLSKÁ Z.: Nanostructured surface and antimicrobial properties of chemically modified polymer foils. Chemistry select. 4 (2019) 4382-4391. DOI: 10.1002/slct.201802978IF = 1,716.

PIDLISNYUK V., ERICKSON L., STEFANOVSKA T., POPELKA J., HETTIARACHCHI G., DAVIS L., TRÖGL J.: Potential phytomanagement of military polluted sites and biomass production using biofuel crop Miscanthus x giganteusEnv. Pollut. 249 (2019) 330-337. DOI: 10.1016/j.envpol.2019.03.018IF = 5,714.

ČMELÍK J., BROVDYOVÁ T., TRÖGL J., NERUDA M., KADLEČÍK M., PACINA J., POPELKA J., SIROTKIN A.S.: Changes in the content of heavy metals in Bílina river during 2012–2017: Effects of flood and industrial inputs. Water. (2019) 11(3), 481. DOI: 10.3390/w11030481IF = 2,524.

RYŠÁNEK P., ČAPKOVÁ P., ŠTOJDL J., TRÖGL J., BENADA O., KORMUNDA M., KOLSKÁ Z., MUNZAROVÁ M.: Stability of antibacterial modification of nanofibrous PA6/DTAB membrane during air filtration. Mat. Sci. Eng. C. 96 (2019) 807-813. DOI: 10.1016/j.msec.2018.11.065IF = 5,080.

2018
NEBESKÁ D., TRÖGL J., PIDLISNYUK V., POPELKA J., VERONESI-DÁŇOVÁ P., USŤAK S., HONZÍK R.: Effect of growing Miscanthus x giganteus on soil microbial communities in post-military soil. Sustainability 10(11) (2018) 4021. DOI: 10.3390/su10114021IF = 2,075

TRÖGL J., ESUOLA C.O., KŘÍŽENECKÁ S., KURÁŇ P., SEIDLOVÁ L., VERONESI-DÁŇOVÁ P., POPELKA J., BABALOLA O.O., HRABÁK P., CZINNEROVÁ M., KAKOSOVÁ E., ŠEVCŮ A., TISCHLER D.: Biodegradation of high concentrations of aliphatic hydrocarbons in soil from a petroleum refinery: Implications for applicability of new actinobacterial strains. Appl. Sci. 8(10) (2018), 1855. DOI: 10.3390/app8101855IF = 1,689.

SHAPOVAL P.Y., PIDLISNYUK V., ERICKSON L.E., TRÖGL J., POPELKA J., DAVIS L.C., STEFANOVSKA T.R., HETTIARACHCHI G.M.: Metals uptake behaviour in Miscanthus x giganteus plant during growth at the contaminated soil from the military site in Sliač, Slovakia. Pol. J. Chem. Technol. 20(2) (2018), 1-7. DOI: 10.2478/pjct-2018-0016 IF=0,725

KUKLA J., HOLEC M., TRÖGL J., HOLCOVÁ D., HOFMANOVÁ D., KURÁŇ P., POPELKA J., PACINA J., KŘÍŽENECKÁ S., USŤAK S., HONZÍK R.: Tourist Traffic Significantly Affects Microbial Communities of Sandstone Caves Sediments in the Protected Landscape Area “Labské Pískovce” (Czech Republic): Implications for Regulatory Measures. Sustainability. 10(2) (2018) 396. DOI: 10.3390/su10020396 IF = 2,075

ČAPKOVÁ P., KORMUNDA M., KOLSKÁ Z., TRÖGL J., MUNZAROVÁ M., RYŠÁNEK P.: Electrospun antimicrobial PVDF-DTAB nanofibrous membrane for air filtration; Effect of DTAB on structure, morphology, adhesion and antibacterial properties. Macrom. Mat. Eng. 303(3) (2018), 1700415. DOI: 10.1002/mame.201700415 IF = 2.860

2017
KAKOSOVÁ E., HRABÁK P., ČERNÍK M., NOVOTNÝ V., CZINNEROVÁ M., TRÖGL J., POPELKA J., KURÁŇ P., ZOUBKOVÁ L., VRTOCH Ľ: Effect of various chemical oxidation agents on soil microbial communities. Chem. Eng. J. 314 (2017) 257-265. DOI: 10.1016/j.cej.2016.12.065 IF = 6,216

2016
KUNCOVÁ G., ISHIZAKI T., SOLOVYEV A., TRÖGL J., RIPP S.: The repetitive detection of toluene with bioluminescence bioreporter Pseudomonas putida TVA8 encapsulated in silica hydrogel on an optical fiber. Materials 9 (2016) 467 DOI: 10.3390/ma9060467IF = 2,728

TRÖGL J, PAVLORKOVÁ J., PACKOVÁ P., SEJÁK J., KURÁŇ P., POPELKA J., PACINA J.: Indication of importance of including soil microbial characteristics into Biotope valuation method. Sustainability 8 (2016), 253. DOI: 10.3390/su8030253 IF = 1,343

19XX-2015
POSPÍŠILOVÁ M., KUNCOVÁ G., TRÖGL J.: Fiber-Optic Chemical Sensors and Fiber-Optic Bio-Sensors. Sensors 15(2015)25208-25259.DOI: 10.3390/s151025208. IF = 2,245

TRÖGL J., JIRKOVÁ I., KURÁŇ P., AKHMETSHINA E., BROVDYOVÁ T., SIROTKIN A., KIRILINA T.: Phospholipid Fatty Acids as Physiological Indicators of Paracoccus Denitrificans Encapsulated in Silica Sol-Gel Hydrogels. Sensors 15(2015)3426-3434 DOI: 10.3390/s150203426 IF = 2,245

JANOŠ P., KURÁŇ P., PILAŘOVÁ V., TRÖGL J., ŠŤASTNÝ M., PELANT O., HENYCH J., BAKARDJIEVA S., ŽIVOTSKÝ O., KORMUNDA M., MAZANEC K., SKOUMAL M.: Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/γ-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents. Chem. Eng. J. 262 (2015) 747-755. DOI: 10.1016/j.cej.2014.10.016 IF = 4,058

KŘÍŽENECKÁ S., HEJDA S., MACHOVIČ V., TRÖGL J.: Preparation of iron, aluminium, calcium, magnesium, and zinc humates for environmental applications. Chem. Papers. 68 (2014) 1443-1451. DOI: 0.2478/s11696-014-0586-y  IF = 1,193

KURÁŇ P., TRÖGL J., NOVÁKOVÁ J., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., PAVLORKOVÁ J., KOZLER J., NOVÁK F., POPELKA J.: Biodegradation of spilled diesel fuel in agricultural soil: Effect of humates, zeolite and bioaugmentation. Sci. World J. Volume 2014, Article ID 642427 DOI:10.1155/2014/642427IF = 1,219

TRÖGL J., BENEDIKTOVÁ K., PILAŘOVÁ V., SYNEK V.: A single-parameter logistic equation for fitting concentration-response curves from standard acute ecotoxicity assays. Environ. Toxicol. Chem. 10 (2013) 2412-2416 DOI: 10.1002/etc.2328 IF = 2,618

TRÖGL J., JIRKOVÁ I., ZEMÁNKOVÁ P., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., PAVLORKOVÁ J., KURÁŇ P., POPELKA J., KŘIKLAVOVÁ L.: Estimation of the quantity of bacteria encapsulated in Lentikats Biocatalyst via phospholipid fatty acids content: A preliminary study. Folia Microbiol. 2 (2013) 135-140. DOI: 10.1007/s12223-012-0189-3 IF = 0,677

TRÖGL J, KRHŮTKOVÁ O., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P. HOLÍČEK R., KOHLOVÁ M., HEJDA S., SMRČKA J., BOUŠKOVÁ A., KŘIKLAVOVÁ L.: Removal of nitrates from high-salinity wastewaters from desulphurization process with denitrifying bacteria encapsulated in Lentikats Biocatalyst. Int. J. Environ. Sci. Technol. 3 (2012) 425-432. DOI: 10.1007/s13762-012-0048-4 IF = 3,051

TRÖGL J., CHAUHAN A., RIPP S., LAYTON A.C., KUNCOVÁ G., SAYLER G.S.: Pseudomonas fluorescens HK44: Lessons learned from a model whole-cell bioreporter with a broad application history. Sensors 12 (2012) 1544-1571. DOI: 10.3390/s120201544. IF=1,739

TRÖGL J., BOUŠKOVÁ A., PILAŘOVÁ V., MRÁKOTA J., STLOUKAL R.: Application of Lentikats Biotechnology for removal of nitrates from ion-exchange brines: Implications for adaptation of encapsulated denitrifiers. Afr. J. Biotechnol. 79 (2011) 18304-18310.DOI: 10.5897/AJB11.2302 IF=0,573

BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., STLOUKAL R., TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., KŘIKLAVOVÁ L., LEDERER T.: Three examples of nitrogen removal from industrial wastewater using Lentikats Biotechnology. Desalination 280 (2011) 191-196 DOI: 10.1016/j.desal.2011.07.001 IF = 1,851

TRÖGL J., BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., PILAŘOVÁ V., KRUDENCOVÁ J., MĚCHUROVÁ J., KŘÍŽENECKÁ S., STLOUKAL R.: Removal of nitrates from simulated ion-exchange brines with Paracoccus denitrificans encapsulated in Lentikats biocatalyst. Desalination 275 (2011) 82-86. DOI: 10.1016/j.desal.2011.02.033 IF=1,851

KUNCOVÁ G., TRÖGL J.: Mikroorganismy imobilizované uvnitř anorganických nosičů. Chem. Listy 105 (2011) 830-838. IF=0,620. odkaz

TRÖGL J., BENEDIKTOVÁ K.: Empirical comparison of seven two-parameter sigmoid equations for the evaluation of the concentration-response curves from standard acute ecotoxicity assays. Int. J. Environ. Res. 4 (2011) 989-998. odkaz IF=1,626

TRÖGL J., KUNCOVÁ G., KURÁŇ P.: Bioluminescence of Pseudomonas fluorescens HK44 in the course of encapsulation into silica gel; effect of methanol. Folia Microbiol. 6 (2010) 569-575. DOI: 10.1007/s12223-010-0091-9 IF=0,978

TRÖGL J., HÁLOVÁ J., KUNCOVÁ G., PAŘÍK P.: Automatic formation of hypotheses on the relationships between structure of naphthalene analogs and bioluminescence response of bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44. Folia Microbiol. 5 (2010) 411-417. DOI: 10.1007/s12223-010-0069-7 IF=0,978

BALDRIAN P., TRÖGL J., FROUZ J., ŠNAJDR J., VALÁŠKOVÁ V., MERHAUTOVÁ V., CAJTHAML T., HERINKOVÁ J.: Enzyme activities and microbial biomass in top soil layer during spontaneous succession in spoil heaps after brown coal mining. Soil. Biol. Biochem40 (2008) 2107-2115. DOI: 10.1016/j.soilbio.2008.02.019 IF=2,926

TRÖGL J., KUNCOVÁ G., KUBICOVÁ L., PAŘÍK P., HÁLOVÁ J., DEMNEROVÁ K., RIPP S., SAYLER G.S.: Response of the bioluminescent bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44 to analogs of naphthalene and salicylic acid, Folia Microbiol. 52 (2007) 3-14. DOI: 10.1007/BF02932131 IF=0,963

TRÖGL J., RIPP S., KUNCOVÁ G., SAYLER G.S., CHURAVÁ A., PAŘÍK P., DEMNEROVÁ K., HÁLOVÁ J., KUBICOVÁ L.: Selectivity of whole cell optical biosensor with immobilized bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44. Sens. Actuators B 107 (2005) 98-103. DOI: 10.1016/j.snb.2004.07.039 IF=2,083

KUNCOVÁ G., PODRAZKÝ O., RIPP S., TRÖGL J., SAYLER G.S., DEMNEROVÁ K., VAŇKOVÁ R.: Monitoring of the viability of cells immobilized by sol-gel process. J. Sol-Gel Sci. Technol. 31 (2004) 335-342.  DOI: 10.1023/B:JSST.0000048013.64235.c8 IF=1,546

Publikace ostatní

2019
NEBESKÁ D., TRÖGL J., ŽOFKOVÁ D., VOSLAŘOVÁ A., ŠTOJDL J., PIDLISNYUK V.: Calorific values of Miscanthus x giganteus biomass cultivated under suboptimal conditions in marginal soils. Studia Oecologica 1 (2019) Odkaz

2017
ACHMADULINA Y.F., ZAKIROV R.K., BALYMOVA E.B., DENISOVA V., BROVDYOVÁ T., TRÖGL J., NERUDA M.: Comparison of bioindicator eukaryotes of activated sludge biocenoses on two water-treatment plants: A case study. Nova Biotechnol. Chim. 16 (2017) DOI: 10.1515/nbec-2017-0008.

2016
PIDLISNYUK V., TRÖGL J., STEFANOVSKA T., SHAPOVAL P., ERICKSON L.: Preliminary Results on Growing Second Generation Biofuel Crop Miscanthus x Giganteus at The Polluted Military Site in Ukraine. Nova Biotechnologica et Chimica. 15 (2016) 77-84. DOI: 10.1515/nbec-2016-0008

19XX-2015
TRÖGL J., HOFMANOVÁ D., BURDOVÁ H., DÁŇOVÁ P., POPELKA J., NOVÁKOVÁ J., KURÁŇ P., KŘÍŽENECKÁ S., BROVDYOVÁ T., GRADOVA N.B., SMIRNOVA V.: Assesment of the roles of autochtonic and augmented microorganisms in bioremediation of recent petrol pollution in agricultural soil: A case study. J. Pure Appl.Microbiol. 8 (2014) 3555-3562.

SADYKOVA R.M., KIRILINA T.V., TRÖGL J, NERUDA M., SIROTKIN A.S., BROVDYOVÁ T.: Оценка ка чества и состо яния природн ых вод в период восстанов ления пос ленаводн ения (Quality and condition control of natural waters at the flood recovery period). Вода: химия и экология (Water: Chemistry and Environment). 9 (2014) 3-8.

PILAŘOVÁ V., TRÖGL J., SYNEK V.: Validace fotometrických stanovení dusitanů a CHSK-Cr pomocí setů Spectroquant® v zasolených vodách. Chem. Listy  105 (2011) s55-s57. odkaz.

TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., DÁŇOVÁ P., HOLÍČEK R., KRUDENCOVÁ J., MĚCHUROVÁ J., KOHLOVÁ M., KRHŮTKOVÁ O., BOUŠKOVÁ A., MRÁKOTA J., STLOUKAL R.: Odstraňování dusičnanů a dusitanů z vod s vysokým obsahem solí pomocí Biotechnologie lentikats. Chemagazín 5 (2010) 9-11. odkaz.

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., PILAŘOVÁ V., BUCHTOVÁ H., ČECHOVSKÁ L.: Čištění specifických odpadních vod pomocí imobilizovaných mikroorganismů. Studia Oecol1 (2009) 95-103. odkaz

TRÖGL J., HÁLOVÁ J., KUNCOVÁ G., KUBICOVÁ L., PAŘÍK P., DEMNEROVÁ K., RIPP S., SAYLER G.S.: The use of bioluminescent bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44 for measurement of toxicity of environmental pollution, Chem. Listy 101 (2007) s280-s281. odkaz

TRÖGL J., RIPP S., KUNCOVÁ G., SAYLER G.S., DEMNEROVÁ K.: Bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44 immobilized in a silica matrix. Chem. Ind57 (2003), 596-599. odkaz

Odborné knihy a kapitoly

19XX-2012
KUNCOVÁ G., TRÖGL J.: Physiology of microorganisms immobilized into inorganic polymers. In Morrison D.A. (Ed.): Handbook of Inorganic Chemistry Research. Nova Science Publishers, Inc, New York. (2010) 53-101. ISBN: 978-1-61668-010-7. odkaz

ČERNÍK M. a kol.: Chemicky podporované in situ sanační technologie. Vydavatelství VŠCHT Praha (2010). ISBN 978-80-7080-767-5. odkaz

Aplikační výstupy

2018
KUNCOVÁ G., TRÖGL J., MAJEROVÁ P., RIPP S.S., STLOUKAL R.: Čočka pro vkládání do jamek mikrotitrační destičky pro detekci kontaminantů ve vodě a bioanalytická sada jí obsahující. Užitný vzor 32067 (2018).

2017
MUNZAROVÁ M., ČAPKOVÁ P., RYŠÁNEK P., KORMUNDA M., KOLSKÁ Z., HOCELÍKOVÁ L., GRYNDLER M., MALÝ M., TRÖGL J., ŠTOJDL J.: Vícevrstvé filtrační médium pro filtraci vzduchu. Patent 306831 (2017).

19XX-2012
TRÖGL J., JANOŠ P, PILAŘOVÁ V.: Regenerace eluátů iontoměničových kolon: Odstranění dusičnanů pomocí denitrifikačních Biokatalyzátorů lentikats. Ověřená technologie pro LentiKat’s a.s., uplatněno 2011. odkaz

TRÖGL J., JANOŠ P, PILAŘOVÁ V.: Odstranění dusičnanů a dusitanů ze zasolených vod po odsíření spalin pomocí denitrifikačních mikroorganismů imobilizovaných v polyvinylalkoholové matrici. Ověřená technologie pro LentiKat’s a.s., uplatněno 2010. odkaz

KŘÍŽENECKÁ S., TRÖGL J., JANOŠ P: Použití imobilizovaných mikroorganismů pro čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek. Ověřená technologie pro LentiKat’s a.s., uplatněno 2008. odkaz

Patentová žádost

Method for elimination of pharmaceuticals from wastewater, mezinárodní patentová přihláška PCT/CZ2022/050132 (2022).

Aktualizováno k datu 7.6.2023.