Historie, současnost a budoucnost těžby lithia v Krušných horách

Dne 18.11.2021 od 18:00 hod. zveme na přednášku s účastí našich odborníků Historie, současnost a budoucnost těžby lithia v Krušných horách, která se uskuteční v komunitním centru Zastávka v Přestanově v rámci spolupráce s UJEP Ústí nad Labem.

K tématu se vyjádří:
Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (UJEP): Historie těžby cinvalditu a získávání lithia, dostupné technologie pro získávání lithia

Ing. Martin Šulc (UJEP): Environmentální aspekty získávání lithia

Mgr. Kristina Fiantoková (UJEP): Lithium a elektromobilita – perspektivy, trendy

Ing. David Vandrovec, MBA (gen. ředitel spol. REMA): Současné možnosti recyklace lithia z odpadních bateriích, akumulátorů a elektrozařízení

Ing. Stanislav Cingroš (IBG), Ing. Jiří Štojdl (UJEP), Mgr. Jiří Čmelík (UniCRE ORLEN): Dvojí život lithiových baterií – materiálová a energetická recyklace lithiových baterií

K jednotlivým tématům budou připraveny krátké prezentace. Tím, že akce je určena pro nejširší odbornou, ale i laickou veřejnost, očekáváme podnětnou diskusi nejen občanů, kterých se těžba lithia v Krušných horách bezprostředně týká, ale i případné dotazy  místních samospráv a starostů okolních obcí. Zároveň bychom chtěli upozornit na alternativní možnosti.