Aktuality

26 / 3 / 2021

PROJEKT FŽP NATO FYTOTECHNOLOGIE MÍŘÍ DO FINÁLE

5 partnerů ze 4 zemí světa (CZ, USA, KZ, UA), 37 odborných publikací, 6 výzkumných lokalit v reálných podmínkách – více v článku: https://smart-mateq.cz/.../projekt-fzp-nato.../ Co je to fytomanagement? Jak může pomoct s obnovou kontaminovaných lokali...

1 / 3 / 2021

Termín podávání přihlášek prodloužen!

Dne 26.02.2021 rozhodl Doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan Fakulty životního prostředí UJEP, prodloužit termín pro odevzdáním přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech Aplikovaná geoinformatika a Ochrana životního prostředí a v navazujícím ...

1 / 3 / 2021

COVID-19: pokyny pro studenty

Usnesení vlády č. 200 (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM) umožňuje vysokým školám od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021, stejně jako doposud, konat prezenčně pouze zkoušky (za účasti max. 10 osob) a individuální konzultace. Samotná výuka bud...

6 / 2 / 2021

Českou krajinou po stopách dávné lidské přítomnosti

Naše krajina ukrývá mnohé připomínky minulosti. Některé jsou patrné více, jiné je potřeba ačkoliv jsou to otisky aktivit trvajících mnohdy staletí z ní vyčíst. O tom, jaké stopy to nejčastěji jsou, kde se skrývají a co přináší správné čtení krajiny běž...

2 / 2 / 2021

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (FŽP) UJEP 2021

Letošní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP Den otevřených dveří UJEP už proběhne kompletně v naší vlastní režii, a to v sobotu 6. února 2021. V živém přenosu v aplikaci Eventee pro vás od 9 do 16 hodin na jednom místě shromáždíme zástupce všech našich 8 fakult...

29 / 1 / 2021

Co víme o Covidu a co díky Covidu: výběr z vědecké literatury

Přednáška doc. Ing. Josef Trögla, Ph.D. se koná ve středu 3.2.2021 14,30 online na odkaze http://blue.ujep.cz/b/jos-w4t-yvg-pdh , není se třeba registrovat. Už rok ovlivňuje naše životy nový virus SARS-Cov-2 a vypadá to, že ještě nějakou dobu bude....

25 / 1 / 2021

GAUDEAMUS – FŽP UJEP ONLINE / 27.01.21

Již tuto středu, 27. 1. 2021, se uskuteční právě přednáškový den UJEP, který slouží podobně, jako naše fyzická přítomnost na každoročním pražském veletrhu Gaudeamus.

19 / 1 / 2021

Hodnocení kvality výuky na FŽP proběhne poprvé on-line

Pravidelné šetření kvality výuky mezi studenty Fakulty životního prostředí proběhne letos poprvé on-line formou. Pro všechny studenty jsou v e-learningovém systému Moodle připraveny dotazníky s předměty studovanými během zimního semestru aktuálního aka...