Aktuality

27 / 4 / 2020

Výsledky voleb do akademického senátu FŽP

Volby do AS FŽP UJEP proběhly elektronickou formou ve dnech 20. – 26. dubna 2020. Bylo odevzdáno celkem 32 hlasů z řad studentů (408 oprávněných voličů) a 32 hlasů z řad pedagogů (60 oprávněných voličů). Celková volební účast dosáhla 14 %. Z toho voleb...

27 / 4 / 2020

Nový zákon o fungování vysokých škol v době pandemie

 Dne 24.4.2020 nabyl platnosti zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Tento zákon dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy...

27 / 4 / 2020

PŘÍKAZ REKTORA UJEP 4/2020

K ukončení platnosti části mimořádných opatření přijatých příkazem rektora č. 1/2020 k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru v ČR 〈English below〉 〈Pro průběžné informace sledujte, prosíme, pravidelně web své fakulty〉 Nový příkaz rektora účinný od 27...

17 / 4 / 2020

Informace ke službám Vědecké knihovny UJEP

Vědecká knihovna UJEP připravila přehled o vybraných službách, které poskytuje studentům a akademickým pracovníkům v době jejího uzavření.  Online konzultace prostřednictvím formuláře na https://knihovna.ujep.cz/cs/online-konzultace. Tipy Vědec...

17 / 4 / 2020

UJEP hledá řešení pro boj s COVID-19.

Prof. Janoš se svým týmem z Katedry environmentální chemie a technologie Fakulta životního prostředí UJEP pracuje na výzkumu tzv. nanozymů – materiálů, u kterých byla nedávno prokázána schopnost inaktivovat chřipkové viry.  ↓ https://smart-mateq.cz/202...

2 / 4 / 2020

Mimořádný harmonogram akademického roku

Na Fakultě životního prostředí UJEP došlo k ZÁSADNÍM změnám v organizaci stávajícího akademického roku 2019/2020. V souvislosti se stavem nouze v České republice muselo na fakultě, ale i na celé UJEP, mimořádně dojít ke změnám harmonogramu stávajícího ...