Online přednáška Koronavirus – co víme nového?

V pátek 17. 12. 2021 v 10:00 se ve virtuální učebně https://blue.ujep.cz/b/jos-w4t-yvg-pdh setkáme s doc. Ing. Josefem Tröglem, Ph.D. (), který si pro nás připravil souhrn nejnovějších poznatků o koronaviru SARS-Cov-2.

 

I přes zjevné pokroky v medicíně a vědeckém poznání to vypadá, že tečku za novým koronavirem SARS-Cov-2 ještě chvíli neuděláme. Přednáška (v částečné návaznosti na první díl z 3. 2. 2021 dostupný např. na Youtube https://youtu.be/EFwVuYRckcw) založená dominantně na recenzovaných vědeckých publikacích se zaměří na následující oblasti a otázky:

  1. Imunita a vakcíny. Imunita proti virům nejsou jen protilátky. Jak reaguje imunitní systém na virus a jak na vakcínu? Které buňky se toho účastní? Vzniká lepší imunita proděláním nemoci nebo očkováním? Šíří očkovaní virus méně než neočkovaní? A o kolik? Jaké jsou poslední poznatky o účinnosti očkování a poklesu imunity s časem? Bude třetí dávka standardní? A bude poslední? Co víme o vedlejších účincích vakcín?
  2. Evoluce SARS-CoV-2: Jak vznikají nové varianty? Jaké selekční tlaky se uplatňují? Jak se od sebe varianty liší? Proč je Delta infekčnější než předchozí varianty? Co už víme o variantě Omikron? Máme se jí bát nebo ji naopak vítat? A jak funguje detekce nových variant?
  3. Léky a léčení. Jaké léky na Covid-19 už jsou k dispozici? Které, nedávno testované, fungují a které bohužel ne? Kam směřuje vývoj antivirotik?
  4. Věda a pseudověda, informace a dezinformace, společenské souvislosti. Záplavu informací lze dnes už jen obtížně zvládnout, důsledkem čehož jsou mj. i dezinformace a nedůvěra. Okolo SARS-CoV-2 navíc vidíme i záplavu špatné až falešné vědy využívající mj. logické nedostatečné hloubky znalostí většiny populace v oblastech jako je mikrobiologie, imunologie nebo biochemie i toho, že věda pracuje především tam, kde se něco neví.

 

Do systému Big Blue Button není třeba se registrovat (i když to lze a studenti a zaměstnanci UJEP mají standardní přístup přes své přihlašovací údaje) a je dimenzovaný na on-line provoz celé univerzity.