Hodnocení kvality výuky na FŽP bylo spuštěno

Pravidelné šetření kvality výuky mezi studenty Fakulty životního prostředí proběhne opět on-line formou. Pro všechny studenty jsou v e-learningovém systému Moodle připraveny dotazníky s předměty studovanými během zimního semestru aktuálního akademického roku.
Přístup k hodnocení zde:

Vedení fakulty si velice cenní názoru studentů a garantuje, že se závěry šetření bude zabývat a na jejich základě provede kroky vedoucí k dalšímu zvýšení kvality výuky.

Hodnocení jednotlivých otázek spojených s výukou v jednotlivých předmětech je stejné jako ve škole (nejlepší je hodnocení známkou 1, nejhorší pak známkou 5). V případě potřeby lze další připomínky a postřehy uvést v komentáři. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 20 minut. V prostředí Moodle je plně zajištěna anonymita respondentů.
Vyzýváme všechny studenty, aby se hodnocení zúčastnili. Šetření bude probíhat během celého zkouškového období a bude ukončeno do 12.  2. 2022.

Šetření kvality výuky je realizováno v rámci projektu U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208