Aktuality

18 / 5 / 2023

Den pro biologii

Zveme vás na náš společný program s Přírodovědeckou fakultou UJEP v rámci DNE PRO BIOLOGII v Zoologické zahradě Děčín - Pastýřská stěna. Akce se koná v neděli, 21. května od 14:00 - 17:00. 

11 / 5 / 2023

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu FŽP

Řádné volby do AS FŽP pro funkční období AS FŽP od 15. 9. 2023 do 14. 9. 2026 se uskuteční elektronicky ve dnech 29. 5. 2023 až 4. 6. 2023  Volí se šest akademiků do akademické komory a pět studentů do studentské komory AS FŽP UJEP.  Harmonogram ...

9 / 5 / 2023

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti

ve čtvrtek 11. května bude Dům dětí a mládeže společně s Fakultou životního prostředí pořádat krajské kolo soutěžní přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti. Do krajského kola postoupilo 62 prací od 67 autorů ze 16 oborů. Práce bude hodnotit 6 od...

13 / 4 / 2023

Akademik Jiří Orava  je docentem!

Náš akademik Jiří Orava  je docentem! Na FŽP působí dva roky a za tu dobu se stihl stát spoluautorem řady publikací v prestižních časopisech, vést studenty při výzkumné práci, přispět k rozvoji našich doktorandů i popularizovat vědu... A také habilito...

4 / 4 / 2023

Volby děkana FŽP

Akademický senát Fakulty životního prostředí volil dne 4.4. 2023 kandidáta na pozici děkana na další čtyřleté období. Hlasy všech přítomných senátorů byl zvolen současný děkan doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň. Panu děkanovi gratulujeme!...

27 / 3 / 2023

Ukliďme svět v Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže a za podpory projektu Zdravé město a místní Agenda 21 ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže Tilia, z. s. a Fakultou životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně pořádají ve středu 12. dubna 2023 (pozor na změnu, nikoliv čtvrtek, ...

27 / 3 / 2023

Úspěchy FŽP v mezinárodním vědeckém prostředí

Fakultě životního prostředí (FŽP) se v poslední době daří jak v tuzemsku (viz úspěšné akreditace či nové projekty), tak i na mezinárodní scéně v oblastech základního a aplikovaného výzkumu. Důkazem úspěchu v oblasti základního výzkumu jsou nedávné publ...