Aktuality

26 / 8 / 2019

Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP

Akademický senát UJEP vyhlásil formou per rollam  ve dnech 30.6.2019 - 10.7.2019 doplňovací volby do AKAS UJEP za FŽP viz zápis AS UJEP.  Volby se uskuteční dne 10.9. 2019. od 9 do 13 hod. Seznam kandidátů: RNDr. Petr Jirásek Harmonogram voleb a orga...

26 / 8 / 2019

Doplňovací volby do AS FŽP

Seznam kandidátů: Mgr. Jakub Ederer, Ph.D., Mgr. Michal Holec, Ph.D. Akademický senát FŽP dne 25. 6. 2019 na svém řádném zasedání vyhlásil doplňovací volby do komory akademických pracovníků Akademického senátu FŽP pro funkční období od ...

14 / 8 / 2019

Kurz – Ekosystémové služby

Nabídka kurzu studetům UJEP - Interdisciplinární česko-německý semestrální projekt “Identifikace a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných zelenou a modrou infrastrukturou v Drážďanech”. Podrobné informace.

4 / 7 / 2019

UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM

Vážení studenti, elektronický zápis předmětů do ak. roku 2019/2020 bude spuštěn v portálu STAG 1. 8. 2019. POZOR – zápis předmětů si budete dělat pouze na zimní semestr. Zápis na letní semestr bude probíhat v únoru 2020, spuštění bude včas oznámeno....

17 / 1 / 2019

Zapojení do projektu #replechuj

Hlavní myšlenkou projektu je zavedení celoplošné zálohy na nápojové plechovky v České republice a zvýšení podílu vytříděných a zrecyklovaných plechovek jejich zpětným sběrem. Vytříděné plechovky členové asociace WIACA na vlastní náklady dopraví do recy...

17 / 1 / 2019

Spolupracujeme s projektem PrázdnéDomy

Studenti, kteří si vyberou BP nebo DP na Katedře přírodních věd (KPV) zaměřenou na téma týkající se brownfieldů / blackfieldů v zájmové lokalitě, mají možnost takovéto práci dát prakticky aplikovanou formu a přidanou hodnotu tím, že vzniklé katalogy / ...

remobil 14 / 1 / 2019

Zapojení do projektu REMOBIL

Hlavním smyslem neziskového projektu je ochrana životního prostředí a zdraví člověka zajištěním efektivního systému sběru, úsporou nerostných surovin, využitím mobilních telefonů po skončení životnosti a zvýšení množství mobilních telefonů které se zre...