Distanční výuka – říjen 2020

Vážené studentky, vážení studenti Fakulty životního prostředí.

Počínaje pátkem 2.10.2020 až do odvolání (minimálně však do 31.10.) začíná na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem distanční výuka valné většiny předmětů ve všech bakalářských i navazujících magisterských studijních programech a všech formách výuky (prezenční i kombinovaná forma). Výuka bude probíhat formou synchronního přístupu, tedy prostřednictvím on-line komunikace pedagoga se studenty v časech dle řádného rozvrhu.

Pokud jste si ještě nezapsali předměty a nevytvořili rozvrh na zimní semestr v systému IS/STAG, máte nejvyšší čas tak učinit. Zápisem předmětů se automaticky zapíšete do kurzů on-line výuky v systému Moodle. E-learningový systém Moodle je na fakultě hlavním výukovým a komunikačním nástrojem. Dostupný je z webové adresy https://moodle.fzp.ujep.cz/. Přihlášení je v pravém horním rohu a je totožné s přihlašováním do systému IS/STAG (stejné přihlašovací jméno a heslo).
Návody, jak v systému Moodle pracovat a studovat naleznete v kurzu On-line výuka – STUDENTI (https://moodle.fzp.ujep.cz/course/view.php?id=350), který je dostupný po přihlášení. Za stěžejní považuji nutnost zkontrolovat si a případně opravit Vaši emailovou adresu evidovanou systémem. Naleznete ji po přihlášení do Moodle v pravém horním rohu (rozbalovací menu volba Profil.) systém totiž na email posílá zprávy od pedagoga a upozornění na události v jednotlivých kurzech. Bez funkční emailové adresy nebude schopni plnohodnotně distančně studovat a nebudete dostávat aktuální informace od svých pedagogů. V případě technických problémů se systémem Moodle se neváhejte obrátit na jeho správce, Mgr. Petra Nováka ().

V prvním výukovém týdnu se v časech dle svého osobního rozvrhu podívejte do kurzu, kde na Vás bude čekat Váš vyučující a sdělí Vám podrobnosti o tom, jak dále bude výuka probíhat, jaké jsou podmínky úspěšného absolvování předmětu a další detaily související s předmětem. V ojedinělých případech bude výuka probíhat prezenční formou. Jedná se zejména o cvičení v laboratořích, v terénu nebo o exkurze.

V e-learningovém systému Moodle jsou připraveny i on-line konzultační hodiny pedagogů. Dohledatelné jsou jednak přes odpovídající kurzy Konzultační hodiny on-line Katedry geoinformatiky (https://moodle.fzp.ujep.cz/course/view.php?id=337) – Konzultační hodiny on-line Katedry životního prostředí (https://moodle.fzp.ujep.cz/enrol/index.php?id=345)
Konzultační hodiny on-line Katedry environmentální chemie a technologie (v přípravě) nebo přes webové stránky kateder –
https://www.fzp.ujep.cz/konzultacni-hodiny-kecht
https://www.fzp.ujep.cz/konzultacni-hodiny-kgi
https://www.fzp.ujep.cz/konzultacni-hodiny

Pokud budete potřebovat osobní konzultaci s pedagogem je to možné, ale předem se s ním domluvte. K tomu využijte email, telefon nebo Moodle. Do fakulty je možné zajít i v případě, že pro své studium potřebujete využít fakultní laboratoře nebo specializovaný software na učebnách. Taková potřeba může vzniknout zejména v souvislosti s prací na bakalářských, magisterských, ale i semestrálních pracích. I v tomto případě platí, že je nutné nejdříve se domluvit s pedagogem, aby vám přístup do fakultních učeben zajistil.

Studenti UJEP mají i přístup do Vědecké knihovny UJEP a studoven.

S přáním pevného zdraví a úspěchů při studiu
Ing. Jan Popelka, Ph.D.
Proděkan pro studium Fakulta životního prostředí UJEP