Odborný seminář k projektu CACTU

(Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci)

Možnosti modernizace vybraných chemických procesů realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci

Seminář je určen pro akademické i průmyslové zájemce o chemické přeměny
odpadních a obnovitelných surovin na “zelené chemikálie” s aplikačním
potenciálem v Ústecko-chomutovské aglomeraci.

Místo konání: Univerzitní kampus UJEP, budova CPTO (aula 1.01),
Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Datum: 24. 9. 2020

Zájemci nechť se hlásí na email: