Seminář k projektu Cactu

Seminář k projektu Cactu (Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci)

Fakulta životního prostředí přivítala na své půdě dne 24. 9. 2020 účastníky odborného semináře k projektu CACTU (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008397) s názvem „Možnosti modernizace vybraných chemických procesů realizovaných v Ústecko-chomutovské aglomeraci“. Seminář byl primárně určen pro akademické i průmyslové zájemce o chemické přeměny odpadních a obnovitelných surovin na „zelené chemikálie“ s aplikačním potenciálem v Ústecko-chomutovské aglomeraci.

Odborný seminář fakulta životního organizovala ve spolupráci s partnery konsorcia 3U (UJEP, UNICRE v.v.o., UNIPETROL RPA), které představuje významnou platformu pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci výzkumné a aplikační sféry v oblasti vývoje pokročilých chemických technologií pro transformaci regionálních odpadních surovin na „zelené chemikálie“ a zároveň umožňuje vzájemné propojování dvou výzkumných infrastruktur na severu Čech – VI NanoEnviCZ (UJEP, „Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost“) a VI CAPRO (UNICRE, „Katalytické procesy pro efektivní využití uhlíkatých energetických surovin“).

Na semináři zaznělo celkem 8 odborných příspěvků, které představili řešené výzkumné cíle v rámci projektu CACTU. Z následných dotazů a diskuzí vzešly podnětné myšlenky pro další spolupráci na řešení konkrétních problému souvisejících s oběhovým hospodářstvím v Ústecko-chomutovské aglomeraci. Na závěr semináře dali organizátoři i prostor pro hosta semináře, zástupce klastru WASTEN pro oběhové hospodářství, kde byly prezentovány aktivity klastru WASTEN a zároveň možné formy spolupráce s partnery konsorcia 3U.