Odborná přednáška o nakládání s odpady

Dne 6.10.2020 přednese Ing. Tomáš Lank z katedry environmentální
chemie a technologie příspěvek na téma Nakládání s odpady u nás a jinde
ve světě. Akce proběhne od 13:00 v místnosti CP -1.19 a je realizována v
rámci projektu U21 – Univerzita reflektující problémy regionu
severozápadních Čech.