V CPTO proběhla konference „Krajina severních Čech: přítomnost a budoucnost“.

Ve dnech 17. a 18. 9. 2020 proběhla pod záštitou rektora doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D. v nové budově Centru přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEP výroční konference České společnosti pro krajinnou ekologii, z.s. Konference na téma „Krajina severních Čech: přítomnost a budoucnost“ organizovaná ve spolupráci s fakultou životního prostředí UJEP se uskutečnila v souladu s omezeními vyplývajícími z epidemiologické situace.

Úvodního slova se ujal doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, který přivítal přítomné na půdě FŽP a také prof. Josef Fanta, který byl iniciátorem této tematické akce. V průběhu dne zazněly příspěvky od vyžádaných řečníků, uskutečnilo se výroční zasedání společnosti a další podnětné příspěvky prezentovaly výzkumy lokalizované do regionu severních Čech. Z vyžádaných řečníků nás poctili příspěvkem RNDr. František Pelc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR; Ing. Petr Kříž z regionálního pracoviště správy České středohoří; prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.; doc. Ing. Jiří Vojar, Ph.D. a Ing. Markéta Hendrychová, Ph.D. z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Účastníci konference si na pátek mohli vybrat mezi exkurzí v regionu a kulatým stolem. V rámci exkurze nám Mgr. Hana Krejčová, kastelánka zámku Jezeří, přiblížila osud Jezeřského arboreta a prošla s námi jeho dochované prvky v těsné blízkosti těžební jámy lomu Československé armády. Slovo předala Mgr. Michalu Portešovi, zoologovi správy CHKO České středohoří, který nám pohovořil kromě jiného o specifických stanovištích a jejich obyvatelích na okraji lomu ČSA, o plochách spontánní sukcese v lomu Vršany a nakonec jsme zavítali k jezerům Most. Nahlédnutí do regionu jsme zakončili u jezera Milada.

foto: Eliška Wildová, Johanka Zacharová