Aktuality

24 / 5 / 2022

Pozvánka na seminář

INVITATION TO ATTEND A TALK ON Exploring the potential of vegetation through various resolutions to trace contemporary climate change in subarctic and alpine environments  Dr. Rohan Shetti, FŽP UJEP  Talk Concept In this talk, I would like to brief...

18 / 5 / 2022

EKO-KEMP pro středoškolskou mládež

Pro všechny šikovné a zvídavé středoškoláky je určen zajímavý týdenní program EKO-KEMP plný praktických a vzdělávacích aktivit obohacený i o zajímavé přednášky či exkurzi do NP České Švýcarsko. Akce probíhá v týdnu 20. - 24. 6. 2022 v rámci projektu...

16 / 5 / 2022

Středoškolská odborná činnost – krajské kolo

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem pořádal ve spolupráci s Fakultou životního prostředí 44. ročník krajského kola Středoškolské odborné činnosti. Ve středu 4. května dorazili do budovy CPTO žáci středních škol z Ústeckého kraje. V prostorách FŽP a PřF s...

13 / 5 / 2022

Fakulta vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení

Vážení uchazeči, děkan Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro následující bakalářské i navazující magisterské studijní programy. Termín pro odevzdání přihlášek a zaplacení poplatku za ...

20 / 4 / 2022

Nahlédnutí do profesního života prostřednictvím Dne kariéry

Přírodovědecká fakulta společně s Fakultou životního prostředí pořádají tradiční Den kariéry určený pro studenty našich fakult, a to 26. dubna v čase 9.00–13.30 hodin v CPTO, konkrétně v přízemí budovy formou stánků, posterů a přednášek. >> le...

29 / 3 / 2022

Nanomaterials (not only) for environmental applications

16th NARECOM – NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting - Nanomaterials (not only) for environmental applications Nanomaterials for different practical applications will be introduced by scientists from the Institute of Inorganic Chemistry of the CAS...

18 / 3 / 2022

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 2. kolo pro ERASMUS+

pro studijní pobyty/praktické stáže v ZS  akad. roku 2022/2023 a praktické stáže v červenci až září 2022 (letní měsíce) ERASMUS+  se koná v místnosti č. -1.25, FŽP, suterén budovy CPTO, Kampus UJEP, Pasteurova 15, Ústí nad Labem  DNE 5.4.2022, úte...

18 / 3 / 2022

Ukliďme svět

Dům dětí a mládeže a za podpory projektu Zdravé město a místní Agenda 21 ve spolupráci se Sdružením dětí a mládeže Tilia, z. s. a Fakultou životního prostředí Univerzity j. E. Purkyně pořádají ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 16:00 hodin tradiční jarní ak...