Aktuality

2 / 4 / 2020

Mimořádný harmonogram akademického roku

Na Fakultě životního prostředí UJEP došlo k ZÁSADNÍM změnám v organizaci stávajícího akademického roku 2019/2020. V souvislosti se stavem nouze v České republice muselo na fakultě, ale i na celé UJEP, mimořádně dojít ke změnám harmonogramu stávajícího ...

24 / 3 / 2020

Dáša v pralese

Dáša ~ absolventka fakulty životního prostředí UJEP ~ se opět vydává na dalekou cestu do rezervace Green Life a posílá nám zprávy o životě uprostřed pralesa. V rezervaci  jsou vystavěny dva pralesní dobrovolnické tábory s kapacitou ubytování pro 10 a ...

20 / 3 / 2020

Microsoft Office 365 pro studenty zdarma

Studenti a pedagogové UJEP mají nárok na Office 365 Education zdarma, která jim usnadní distanční výuku v čase uzavření školy. Licence obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, OneNote a další nástrojů pro výuku. Jedná se webové aplikace obsluhované v...

10 / 3 / 2020

PŘÍKAZ REKTORA UJEP 1/2020

ve věci aktuálního vývoje epidemie koronaviru v ČR 〈English below〉 〈Pro průběžné informace sledujte webové stránky fakulty〉 S okamžitou platností a do odvolání ruší rektor UJEP na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem veškerou výuku v prezenční ...

5 / 3 / 2020

Informace KHS ÚL pro studenty a zaměstnance FŽP

Vzhledem ke skutečnosti, že se v posledních hodinách objevila nová ohniska s výskytem koronaviru i v oblastech Evropy, sledujte prosím sdělení a doporučení na stránkách Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věci a Minis...

4 / 3 / 2020

Bakalářský program Ochrana životního prostředí

Informace pro uchazeče o bakalářský program Ochrana životního - program Ochrana životního prostředí prochází akreditačním řízením, které by mělo být uzavřeno na konci dubna, zahájení přijímacího řízení pro OŽP předpokládáme v průběhu května 2020....