Kulatý stůl „Krajina severních Čech“

Pod záštitou Fakulty životního prostředí UJEP a České společnosti pro krajinnou ekologii (IALE), proběhlo v ke konci září jednání Kulatého stolu „Krajina severních Čech“, kterého se zúčastnili zástupci přibližně 25 institucí z oblasti státní správy, akademického a vědecko výzkumného prostředí i průmyslového sektoru.

Cílem tohoto jednání bylo definování klíčových otázek a možných směrů komplexního řešení problematiky životního prostředí severních Čech a sestavení konsorcia odborníků, s možností podílet se na řešení této otázky. Informace vzešlé z tohoto diskusního fóra poslouží jako výchozí podklady pro přípravu projektu „Krajina severních Čech – KraSeČ“.