Jedinečná konference: Krajina severních Čech – přítomnost a budoucnost.

Konference Krajina severních Čech: přítomnost a budoucnost

Ve dnech 17. a 18. září 2020 se v Ústí nad Labem uskuteční výroční konference České
společnosti pro krajinnou ekologii z. s. (IALE-CZ) spoluorganizovaná Fakultou životního
prostředí UJEP. Tématem konference je ‚Krajina severních Čech: přítomnost a budoucnost‘.
Součástí akce je i páteční exkurze. na téma rekultivací v regionu. Podrobnější
informace včetně programu najdete průběžně na webu: http://www.iale.cz/
Přihlásit se můžete s příspěvkem i bez něj do 31. srpna 2020 na adresu
.

Místo konání: Ústí nad Labem, aula v budově CPTO,
kampus Univerzity Jana E. Purkyně, Pasteurova 3544/1
Termín:
17. 9. 2020 – od 10:00
18. 9. 2020 – exkurze v regionu a kulatý stůl na téma rekultivací