Seminář Projekty a smluvní výzkum: ekonomicko-administrativní minimum

Seminář Projekty a smluvní výzkum: ekonomicko-administrativní minimum

Zveme na seminář konaný 18. 1. 2022 v 13:30 v prezenční (CPTO 5.25) i online formě. Cílem semináře je seznámit, osvěžit, zopakovat obvyklé „životní cykly“ výzkumných projektů v následujících oblastech:
• Administrativa projektových žádostí – co zvládne projektové oddělení, co vyžaduje jistou součinnost s odborným týmem projektu (průvodní list, čestná prohlášení apod.)
• Základy ekonomiky projektů – hrubá vs. superhrubá mzda, odvody, režie apod.
• Finanční procesy na UJEP – oběhy dokladů, schvalování objednávek a plateb apod.
• Základy personalistiky na UJEP – kombinování institucionálních a kombinovaných úvazků, limity úvazků, dohody o pracovní činnosti a provedení práce
• Náležitosti projektů smluvního výzkumu – rozpočet, smlouva, povinné zveřejňování apod.
• Přehled aktuálních a připravovaných možností financování projektů -výzkumné, pedagogické i rozvojové projekty včetně projektů z Národního fondu obnovy a Fondu spravedlivé transformace.

Bude vyhrazen čas na diskuzi. Můžete také poslat dotazy zaslat předem.

Prezentující:
Mgr. Jan Černý,
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.,

Pozvánka zde