Vánoční přání pana děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
opět se na Vás s koncem roku obracím, a to nejen s přáním krásných nadcházejících svátečních dní, ale především s poděkováním za Vaši práci v tomto roce. Rok 2021 určitě nebyl rokem jednoduchým a místo toho, abychom mohli začít klidný rok práce a výuky v nové budově CPTO, tak jsme museli překonávat mnohá úskalí již druhého „roku covidového“ a děkuji, že jsme se s tímto dokázali vypořádat velmi dobře. I nadále nám bohužel současná situace nedovoluje, abych Vám mohl toto říci osobně na plánovaném posezení, ale doufám, že v příštím roce najdeme příležitost, abychom se společně sešli.
Chtěl bych Vám tímto jménem svým i celého vedení FŽP poděkovat a popřát krásné a požehnané Vánoce a do dalšího roku 2022 hlavně zdraví a spokojenost.
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP v Ústí n. L.