Oznámení výběrového řízení Erasmus pro studenty

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ a konzultace pro studijní pobyty/praktické stáže v ZS akad. roku 2022/2023 a praktické stáže v červenci až září 2022 (letní měsíce) ERASMUS+ se koná v místnosti č. -1.25, FŽP, suterén budovy CPTO, Kampus UJEP, Pasteurova 15, Ústí nad Labem DNE 8.3.2022, úterý, 15.00 hod.

Volná místa na ZS akademického roku 2022/2023:

Německo:

 • Technische Universität, Dresden
 • HTW Dresden
 • Osnabrück University
 • Bauhaus Universität, Weimar
 • Anhalt University of Applied Sciences, Bernburg

Turecko:

 • Bartin Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi, Bursa
 • Mehmet Akit Üniversitesi, Burdur
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Istanbul Üniversitesi
 • Istanbul Technical Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi, Istanbul
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Canakkale Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir
 • Izmir Katip Celebi Üniversitesi
 • Firat Üniversitesi, Elazig
 • Eskisehir Technical Üniversitesi

Polsko:

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • University of Gdansk
 • University of Agriculture, Krakow

Slovensko:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Technická Univerzita, Zvolen

Francie:

 • ESA Angers
 • ISA Lille
 • El Purpan Toulouse
 • Agro Toulouse
 • ISARA Lyon

Další země: 

 • Umeå Universitet, Švédsko (pro navazující Mgr. studium)
 • Turku Polytechnic, Finsko
 • University of Porto, Portugalsko
 • Instituto Politécnico de Leiria, Portugalsko
 • Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko
 • University of Athenes, Lesbos, Řecko
 • University of Thessaloniki, Řecko
 • Visoka šola za varstvo okolja, Celje, Slovinsko
 • Siauliai University, Litva
 • Jelgava University, Lotyšsko
 • Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko

Kritéria výběru: splňování kvalifikačních podmínek programu Erasmus+, studijní výsledky, znalost jazyka výuky na partnerské univerzitě (požadovaná bilaterální smlouvou), doporučené kritérium: členství v ESN UJEP

Všichni studenti FŽP (i studenti kombinovaného studia) jsou srdečně zváni k výběrovému řízení i ke konzultaci.

Další info: https://www.fzp.ujep.cz/erasmus, https://www.ujep.cz/cs/erasmus

Případné předchozí dotazy na .

Dodatečné poznámky, včetně poznámek ke změnám oproti minulým rokům: 

 • Mohou se účastnit studenti všech ročníků.
 • Tzv. krátkodobé studentské mobility jsou určeny pro studenty doktorských programů a jejich čerstvé absolventy. Délka těchto krátkodobých pobytů je 5 – 30 dnů.
 • Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.
 • Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobility), pokud bude toto umožněno zahraniční školou. V rámci virtuální části mobility nevzniká účastníkovi nárok na žádnou finanční podporu.
 • Studentům, kteří ze závažných důvodů nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita. Interně je na UJEP stanoveno, že tento typ mobility bude umožněn studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných.
 • Pokud student použije na cestu tam i zpět dopravní prostředek šetrný k životnímu prostředí (vlak, autobus, sdílené auto nebo loď), může získat příspěvek ve výši 50 €. • Praktickou stáž nelze absolvovat ve stejné instituci, ve které stáž student/absolvent již realizoval.
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení a odeslání přihlášek ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici a přijetí studenta zahraniční institucí.
 • Pro vybrané studenty, jejichž jazykem výuky či praxe bude angličtina, němčina nebo španělština, budou v červnu 2022 pořádány dobrovolné a bezplatné dvoutýdenní intenzivní jazykové kurzy. V červnu 2022 bude také pořádán kurz Posilování resilience a krizová komunikace a Kurz udržitelnosti zahraničních mobilit.
 • Informace jsou rovněž na Facebooku Erasmus na UJEP a Instagramu Erasmus_UJEP .