Teambuilding prváků 2021

Letošní teambuilding studentů prvního ročníku proběhl na začátku listopadu v krásném prostředí Národního parku České Švýcarsko a CHKO Lužické hory. Co jsme všechno stihli a viděli se dozvíte ve zprávě sepsané účastníky akce.

Akce byla připravena prostřednictvím projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 v rámci klíčové aktivity Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů (KA02).