Nová spolupráce s firmou Green0meter

FŽP UJEP dlouhodobě rozvíjí spolupráci s firmami zabývajícími se různými aspekty životního prostředí. Pomáháme firmám navrhovat řešení na míru a na oplátku u nich čerpáme inspiraci z praxe. Nově byla uzavřena spolupráce s firmou Green0meter, která poskytuje firmám servis výpočtu uhlíkové stopy a návrhu řešení na její snížení. Firma poskytne našim studentům možnost plnění povinných praxí (s možností prodloužení povinné dvoutýdenní praxe na delší placenou brigádu) i řešení témat bakalářských a diplomových prací navázaných na jejich činnost. Témata prací budou zveřejněna společně s ostatními na stránkách jednotlivých kateder. Pro zájemce o praxi jsou další informace k dohledání na odkaze.