Exkurze na požářiště Českého Švýcarska

V pátek 9.12.2022 organizuje FŽP UJEP exkurzi po spáleništích v NP České Švýcarsko. Provádět nás bude Ing. Dana Vébrová ze správy Národního parku, která je zodpovědná za management lesních ekosystémů v parku a dr. Jiří Lehejček, který na FŽP přednáší Ochranu přírody a krajiny a odborně se zabývá dendrochronologií. Projdeme společně jádrová území NP, která byla zasažena požárem a budeme diskutovat post-disturbační dynamiku lesa, jeho obnovu a celkovou sukcesi. Trasa povede z Mezní Louky, odkud vyrazíme v 10:00. Odjezd autobusem od FŽP je v 9:00. Stále je několik volných míst. Zájemci se mohou přihlásit zde.

Vzdělávací akce je určena jak pro pedagogy, tak i pro studenty a je realizována v rámci projektu U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech.