Výběrové řízení na doktorandskou studijní mobilitu a výukovou zaměstnaneckou mobilitu Erasmus + Credit do Libanonu

Kritéria výběru pro doktorského studenta/studentku:

  • Jasná představa účelu pobytu (prosím přiložte krátký motivační dopis, cca ½ strany, není daný formulář)
  • Jazykové schopnosti doktoranda (angličtina alespoň úroveň B2)
  • Dobré výsledky dosavadního doktorského studia
  • Relevantnost doktorské práce k pobytu
  • Předchozí zkušenost v rozvojové zemi výhodou, nikoliv však podmínkou

Kritéria výběru pro pedagogického pracovníka:

  • Jasný koncept programu a cílů akademického pobytu (koncept přiložit k přihlášce, max A4, není formulář)
  • Přínos dané mobility pro rozvoj zahraniční univerzity a země (pedagogický, vědecko-výzkumný)
  • Jazyková vybavenost akademického pracovníka (angl. j. min. B2, elementární znalosti francouzštiny a/či arabštiny výhodou)
  • Předchozí zkušenost práce v problematických teritoriích a náročných terénech výhodou
  • Publikace týkající se výše uvedených oblastí výhodou, i když ne podmínkou

Pobyt v Libanonu:

Jeden studijní pobyt pro doktorského studenta/studentku na dobu 5 měsíců (1 studijní semestr)
Dále pak tři krátkodobé pobyty pro pedagogy: Jeden pobyt na 5 + 2 dny cesty (celkem 7 dnů), jeden pobyt na 28 + 2 dny cesty (celkem 30 dnů) a jeden pobyt na 28 + 2 dny cesty (celkem 30 dnů),
Partnerská univerzita:  LIU Beirut.

Pozn.: Jiné země ani univerzity nejsou tímto grantem pokryty.  Platnost předchozích grantů FŽP do Jihoafrické republiky a Íránu vypršela. Erasmus pobyty do Evropy a Turecka prochází jiným administrativním procesem.

V případě Vašeho zájmu prosím pošlete přihlášku, spolu s anglicky psaným konceptem, do výběrového řízení do 27.2.2023 na emailovou adresu a uveďte informace k plánované mobilitě, vč. předpokládaného programu mobility. Vaše přihlášky budou předány výběrové komisi.  Do výběrového řízení se mohou přihlásit všichni akademičtí pracovníci FŽP UJEP.  VŘ se bude konat dne 28.2.2023, 10.00 hod, v místnosti -1.25 CPTO, v případě nepříznivých okolností virtuálně ve stejném čase.

Více informací a požadovaná dokumentace, včetně přihlášky – zde:

Upozornění: Žadatel/příjemce grantu si musí sám zjistit aktuální informace ohledně COVID-19, příp. jiných chorobách v dané zemi a škole a informace o podmínkách, omezeních, karanténních opatření, povinném testování, očkování a zdravotních rizicích. Žadatel sám také musí zvážit případná bezpečnostní rizika. 5-měsíční doktorandský pobyt je plánován na školní rok 2023-2024, příp. na ZS šk. roku 2024-2025. P

obyt pedagogického pracovníka je třeba realizovat do listopadu 2024.

Výsledky výběrového řízení budou vyhlášeny do tří týdnů po uzávěrce přihlášek prostřednictvím e-mailu všem žadatelům.

Jiří Moravec, Ph.D.

Fakulta životního prostředí, UJEP