Výběrové řízení a konzultace pro studijní pobyty/praktické stáže v ZS akad. roku 2023/2024 ERASMUS+

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
a konzultace
pro studijní pobyty/praktické stáže v ZS  akad. roku 2023/2024
ERASMUS+
se konají v místnosti č. -1.25, FŽP, suterén budovy CPTO, Kampus UJEP, Pasteurova 15, Ústí nad Labem

 DNE 28.2.2023, úterý, 14.15 hod

volná místa na ZS ak. r. 2022/2023:

/červeně jsou označeny školy, se kterými se uskutečnila v posledních letech některá forma Erasmus mobility/

Německo:

 • Technische Universität, Dresden HTW Dresden
 • Hochschule Osnabrück
 • Bauhaus Universität, Weimar
 • Anhalt University of Applied Sciences, Bernburg

Turecko:

 • Atatürk University, Erzurum,   Bartin Üniversitesi  
 • Uludağ Üniversitesi, Bursa
 • Mehmet Akit Üniversitesi, Burdur
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Istanbul Üniversitesi 
 • Istanbul Technical University 
 • Marmara University, Istanbul
 • Yildiz Technical University, Istanbul
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Canakkale Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir  
 • Izmir Katip Celebi Üniversitesi
 • Firat Üniversitesi, Elazig 
 • Eskisehir Technical University
 • Kahramanmaraş Sütçüimam University

 Polsko:

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • University of Gdansk University of Agriculture, Krakow

 Slovensko:

 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Technická Univerzita, Zvolen

 Francie:

 • ESA Angers 
 • ISA Lille
 • El Purpan Toulouse
 • Agro Toulouse 
 • ISARA Lyon     

 Další země:

 • Umeå Universitet, Švédsko (pro navazující Mgr. studium)
 • Turku Polytechnic, Finsko
 • University of Porto, Portugalsko
 • Instituto Politécnico de Leiria, Portugalsko
 • Universidad Autónoma de Madrid, Španělsko
 • University of Athenes, Lesbos, Řecko
 • University of Thessaloniki, Řecko
 • Visoka šola za varstvo okolja, Celje, Slovinsko
 • Siauliai University, Litva Jelgava University, Lotyšsko
 • Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko

 Kritéria výběru:

splňování kvalifikačních podmínek programu Erasmus+, studijní výsledky, znalost jazyka výuky na partnerské univerzitě (požadovaná bilaterální smlouvou), doporučené kritérium: členství v ESN UJEP

Všichni studenti FŽP (i studenti kombinovaného studia)  jsou srdečně zváni k výběrovému řízení i ke konzultaci.

Další info zde

Případné předchozí a následné dotazy na .

Dodatečné poznámky, včetně poznámek ke změnám oproti minulým rokům:  

 • Mohou se účastnit studenti všech ročníků.
 • Studenti s omezenými příležitostmi, tj. studenti s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním, ekonomickou překážkou či s dětmi nebo závislými osobami mohou získat nad rámec stipendia dodatečný příspěvek.
 • Studenti mohou absolvovat i kombinovanou mobilitu, tj. fyzickou mobilitu doplněnou virtuální částí studijního pobytu či praktické stáže (tzv. blended mobility), pokud bude toto umožněno zahraniční školou. V rámci virtuální části mobility nevzniká účastníkovi nárok na žádnou finanční podporu.
 • Studentům, kteří ze závažných důvodů nemohou vycestovat na dlouhodobou mobilitu, může být umožněna krátkodobá kombinovaná mobilita. Interně je na UJEP stanoveno, že tento typ mobility bude umožněn studentům, kteří pečují o člena rodiny, jsou vrcholovými sportovci registrovanými ve Vysokoškolském sportovním centru MŠMT, příp. v dalších výjimečných odůvodněných případech zřetele hodných.
 • Pokud student použije na cestu tam i zpět dopravní prostředek šetrný k životnímu prostředí (vlak, autobus, sdílené auto nebo loď), může získat příspěvek ve výši 50 €.
 • Praktickou stáž nelze absolvovat ve stejné instituci, ve které stáž student/absolvent již realizoval.
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení na fakultě a odeslání přihlášek ještě negarantuje  studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu zájemců a měsíců, které bude mít (rektorát) UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici a přijetí studenta zahraniční institucí.
 • Pro vybrané studenty, jejichž jazykem výuky či praxe bude angličtina, němčina nebo španělština, budou pořádány dobrovolné a bezplatné dvoutýdenní intenzivní jazykové kurzy. Bude také pořádán kurz Posilování resilience a krizová komunikace a Kurz udržitelnosti zahraničních mobilit.
 • Informace jsou rovněž na Facebooku Erasmus na UJEP a Instagramu Erasmus_UJEP .
 • Technické informace k procesu (opět změna oproti minulému roku):

Studijní pobyt: V IS STAG jsou vloženy nabízené univerzity v v modulu ECTS,  záložka Nabídka výjezdů. Zde se student přihlašuje (Později si v IS STAG vyplňuje a podpisuje i studijní smlouvu,) Tímto se zapojuje do nového celoevropského IT systému EWP (Erasmus without papers). Po schválení přihlášky koordinátorem si student může vyplnit dokumenty, vč studijní smlouvy. Studijní smlouvu podepíše fakultní koordinátor (Jiří Moravec)  a přes IT aplikaci EWP se pak má poslat k podpisu zahraniční straně. Studijní smlouva má být pro výjezdy v ZS ak. r. 2023/24 uzavřena všemi stranami  prostřednictvím EWP.

Praxe: /má jiný postup než studjjní pobyt/: Student se připojí na https//:erasmus.ujep.cz. Zde v open call pro daný semestr se zaregistruje/podá přihlášku, která bude vzápětí přijata  Vybraní studenti však nebudou vyplňovat vygenerovanou studijní smlouvu z této aplikace Studijní smlouva, LA, tedy není ani v sekci opencall, protože už platí povinnost mít uzavřenou smlouvu elektronicky přes STAG EWP. LA smlouva pro praxi musí být na OVV rektorátu do 30.4.2023.  Toto platí i pro pobyty v červenci a srpnu 2023.

Pokud nebude něco jasného, bude vysvětleno v den VŘ, případně v jiném čase.