Personální složení katedry geoinformatiky

Mgr, Ing. Petr Novák
vedoucí Katedry geoinformatiky (KGI)
Odborné zaměření: internetové technologie, programování, operační systémy, mapové servery
Místnost: CPTO 5.01, Telefon: +420 475 284 164, E-mail:
                                     Konzultační hodiny on-line: úterý 9.00 – 10.00, středa 8.00 – 10.00,
                                                                           dále po vzájemné dohodě.
                                    Scopus ID: 56949935900

Iveta Soldánová
sekretariát Katedry geoinformatiky (KGI)
Místnost: CPTO 5.02 
Telefon: +420 475 284 135 
E-mail:

 

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Petr Bogan, Ph.D.
Odborné zaměření: matematika – geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky
Místnost: CPTO 5.16, Telefon: +420 475 284 128, E-mail:
Konzultační hodiny on-line: pondělí 10.00 – 11.00,
                                                                         čtvrtek 9.00 – 11.00.
                                   

Ing. Vladimír Brůna
Odborné zaměření: aplikace geoinformatiky ve studiu krajiny, v archeologii a památkové péči
Místnost: CPTO 5.13, Telefon: +420 475 284 133, E-mail:
Konzultační hodiny on-line: úterý 15.00 – 17.00, pátek 9.00 – 10.00,
                                                                         další na základě dohody e-mailem.
                                    Research ID: 2822264              
                                    Scopus ID: 24173110400

Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
Odborné zaměření: geografické informační systémy, Digitální fotogrammetrie (zaměření na archivní letecké snímky)
Místnost: CPTO 5.12, Telefon: +420 475 284 136, E-mail:
Konzultační hodiny on-line: pondělí 15.00 – 17.00, čtvrtek 7.00 – 8.00,
                                                                         další na základě dohody e-mailem.
                                    Researcher ID: 2565129

RNDr. Petr Jirásek
Odborné zaměření: historický vývoj funkčního využití krajiny, problematika bytové politiky a suburbanizace v územním rozvoji
Místnost: CPTO 5.16, Telefon: +420 475 284 133, E-mail:
Konzultační hodiny on-line: úterý 15.00 – 16.00, středa 10.00 – 12.00,
                                                                         další na základě dohody e-mailem.

doc. Ing, Jan Pacina, Ph.D.
Odborné zaměření: GIS, dálkový průzkum Země
Místnost: CPTO 5.15, Telefon: +420 475 284 137, E-mail:
Konzultační hodiny on-line: úterý 12.00 – 13.00, středa 9.00 – 11.00,
                                    další na základě dohody e-mailem.
                                    Researcher ID: 1173997

Ing. Jan Popelka, Ph.D.
Odborné zaměření: statistika, geostatistika
Místnost: CPTO -1.13, Telefon: +420 475 284 160, E-mail:
Konzultační hodiny on-line: úterý 10.00 – 11.00, středa 9.00 – 11.00.
Researcher ID:  I-9178-2012
                                    Scopus Author ID 553883833000

Techničtí pracovníci:

Ing. Dominik Brétt
Místnost: CPTO 5.14, Telefon: +420 475 284 193, E-mail:
Konzultační hodiny on-line: úterý 10.00 – 12.00, středa 14.50 – 16.00,
                                      dále po vzájemné dohodě.

Ing. Jaroslav Nýdrle
Místnost: CPTO 5.14, Telefon: +420 475 284 193, E-mail:

Externí pracovníci

Ing. Marcel Brejcha Ph.D
Odborné zaměření: prostorové modelování krajiny s vazbou na BIM, CAD systémy
Místnost: CPTO 5.13
Konzultační hodiny on-line: úterý 9.00 – 10.00, pátek 9.00 – 11.00.

Mgr. Michal Jakl
Odborné zaměření: webové aplikace, webové mapy, geodatabáze, programování pro Android
Místnost: CPTO 4.42
Konzultační hodiny on-line: středa 14.00 – 15.00, čtvrtek 15.00 – 16.00

Mgr. Jana Müllerová, Ph.D
Odborné zaměření: dálkový průzkum Země, aplikace geoinformatiky ve
studiu vegetace a krajiny
Místnost: CPTO 4.42
Konzultační hodiny on-line: pondělí 10.00 – 11.00, středa 10.00 – 11.00
                                    Researcher ID:  A-7915-2012