Personální složení katedry geoinformatiky

Mgr, Ing. Petr Novák
vedoucí Katedry geoinformatiky (KGI)
Odborné zaměření: internetové technologie, programování, operační systémy, mapové servery
Místnost: CPTO 5.01, Telefon: +420 475 284 164, E-mail:
                                     Konzultační hodiny: úterý 8.20 – 9.50, čtvrtek 8.20 – 9.50,
                                     dále po vzájemné dohodě
                                    Scopus ID: 56949935900

Iveta Soldánová
sekretariát Katedry geoinformatiky (KGI)
Místnost: CPTO 5.02 
Telefon: +420 475 284 135 
E-mail:

 

Akademičtí pracovníci:

Mgr. Petr Bogan, Ph.D.
Odborné zaměření: matematika – geometrie, deskriptivní geometrie, historie matematiky
Místnost: CPTO 5.16, Telefon: +420 475 284 128, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 10.00 – 12.00, středa 9.30 – 10.30
                                   

Ing. Vladimír Brůna
Odborné zaměření: aplikace geoinformatiky ve studiu krajiny, v archeologii a památkové péči
Místnost: CPTO 5.13, Telefon: +420 475 284 133, E-mail:
Konzultační hodiny: úterý 13.00 – 14.30, čtvrtek 13.00 – 14.30,
                                     další na základě dohody e-mailem
                                    Research ID: 2822264              
                                    Scopus ID: 24173110400

Ing. Jitka Elznicová, Ph.D.
Odborné zaměření: geografické informační systémy, Digitální fotogrammetrie (zaměření na archivní letecké snímky)
Místnost: CPTO 5.12, Telefon: +420 475 284 136, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 16.00 – 18.00, čtvrtek 8.30 – 9.30,
                                     další na základě dohody e-mailem
                                    Researcher ID: 2565129

RNDr. Petr Jirásek
Odborné zaměření: historický vývoj funkčního využití krajiny, problematika bytové politiky a suburbanizace v územním rozvoji
Místnost: CPTO 5.16, Telefon: +420 475 284 133, E-mail:
Konzultační hodiny: pondělí 15.00 – 16.45, dále po vzájemné dohodě

doc. Ing, Jan Pacina, Ph.D.
Odborné zaměření: GIS, dálkový průzkum Země
Místnost: CPTO 5.15, Telefon: +420 475 284 137, E-mail:
Konzultační hodiny: úterý 9.00 – 11.00, středa 12.00 – 13.00,
dále po vzájemné dohodě
                                    Researcher ID:  1173997

Ing. Jan Popelka, Ph.D.
Odborné zaměření: statistika, geostatistika
Místnost: CPTO -1.13, Telefon: +420 475 284 160, E-mail:
Konzultační hodiny: středa 10.00 – 12.00, čtvrtek 14.00 – 15.00
Researcher ID:  I-9178-2012
                                    Scopus Author ID 553883833000

Techničtí pracovníci:

Ing. Dominik Brétt
Místnost: CPTO 5.14, Telefon: +420 475 284 164, E-mail:
Konzultační hodiny: úterý 10.00 – 12.00, čtvrtek 14.50 – 16.00, dále po vzájemné dohodě